Vrijdag 26 april 2019

AWO-voorzitter Dayanand Dwarka

AWO-voorzitter Dayanand Dwarka

Het personeel van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (SNRI/Adron) is het beu dat de salarissen steeds uitblijven en laat worden uitbetaald. Dayanand Dwarka, voorzitter van de Adron Werknemersorganisatie (AWO), zegt aan Dagblad Suriname dat de werknemers medio van de maand oktober nog steeds hun salaris over de maand september niet hebben ontvangen. “De afgelopen maanden werden de salarissen kort na het einde van de maand uitbetaald. Ook is er geen zicht wanneer het salaris wel uitbetaald zal worden. Wij vinden het erg om dit besluit aan de vooravond van Wereldvoedseldag te nemen”, stelt de vakbondsleider. In een brief aan Adron-directeur Nareen Gajadin deelt de AWO-voorzitter mee dat het personeel ingaande dinsdag 16 oktober in actie gaat. Het actiemodel houdt in dat de werknemers dagelijks slechts tot 12.00 uur zullen werken, totdat hun salaris over de maand september is gestort. Volgens Dwarka is de bond vastberaden een eind te maken aan de steeds late betaling van hun lonen, waardoor dit actiemodel in de toekomst steeds zal worden herhaald wanneer de salarissen uitblijven. Tegelijk houdt zij rekening met het belang van het onderzoeksinstituut zelf door niet te kiezen voor een algehele werkneerlegging. Het gaat om ongeveer 80 personen die werkzaam zijn bij het SNRI/Adron.

‘Het is ongehoord van een werkgever’
Dwarka voert aan dat in deze actie rekening wordt gehouden met zowel SNRI/Adron en de werknemers van het instituut. Het behoeft volgens hem ook geen betoog hoeveel ongerief deze situatie veroorzaakt voor het personeel. “Als je nagaat dat mensen na het ontvangen van hun salaris al in de tweede week van de maand aangeven dat zij ‘skeer’ zijn, dan moet je je voorstellen dat de werkers van SNRI/Adron al anderhalve maand verstoken zijn van hun salaris. Zonder dat er zicht is op wanneer het uitbetaald zal worden. Hierdoor komen de mensen in hele nederige situaties terecht, waarbij geld bij derden geleend moet worden en goederen op rekening moeten worden genomen. Je hebt dan verplichtingen richting je gezin, maar krijgt allerlei sociale erupties. Het is ongehoord van een werkgever om mensen te laten werken, terwijl na arbeid er geen loon volgt”, aldus de vakbondsleider.

Lichte verbetering was voor korte duur
Dwarka voert aan dat de bond ontzettend veel geduld heeft opgebracht en in de afgelopen maanden meerdere malen met de Adron-directeur en LVV-minister heeft gesproken. “Ik mag zeggen dat zowel de directeur als LVV-minister zich enorm hebben ingezet om dit probleem opgelost te krijgen, waardoor de mensen even kort na het einde van de maand over hun geld konden beschikken. Er was voor kort een lichte verbetering te merken, omdat de mensen daarvoor zeker twee maanden op hun lonen moesten wachten. Nu wordt het weer even erg. Bij andere bedrijven, wanneer aan het einde van de maand het salaris niet is uitbetaald, is er al op de volgende dag sprake van een werkneerlegging. Wij hebben ontzettend veel geduld opgebracht, alles in het werk gesteld en met een ieder gesproken om dit probleem langs de weg van overleg op te lossen. Het lukt maar niet en de mensen zijn nu ten einde raad”, aldus het C-47 bestuurslid.

Te weinig middelen voor Adron op begroting 2018 opgebracht
Hoewel de middelen van SNRI/Adron opgebracht worden op de begroting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV), blijkt volgens Dwarka dat er door een verkeerde opstelling van de begroting over het dienstjaar 2018 een heel klein bedrag, SRD 385.000, voor SNRI/Adron is opgebracht. Dit is gebeurd onder het bewind van ex-LVV-minister Soeresh Algoe. “Dit bedrag van SRD 385.000 is niet eens voldoende om voor anderhalve maand de salarissen alleen uit te betalen. Daardoor is het instituut afhankelijk van het ministerie van Financiën om de middelen vrij te maken. Als werknemers interesseert ons dit traject niet. Punt is dat de mensen hebben gewerkt en het moet mogelijk zijn dat deze mensen op tijd hun salaris krijgen”, aldus Dwarka.

FR