Woensdag 23 januari 2019

1 Personeel Administratieve Diensten in actieOverurenvergoeding blijft uit

Het personeel van de afdeling Administratieve Diensten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) heeft vanaf donderdag het werk neergelegd. Dit, naar aanleiding van het uitblijven van de overurenvergoeding voor de geleverde diensten in het eerste kwartaal van 2018. De ontevredenheid onder het personeel kwam vrijdag duidelijk tot uiting tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van de Bond Personeel van het Ministerie van Onderwijs (BPMO). “De medewerkers hebben het werk spontaan neergelegd vanwege de overuren die ze tegoed hebben bij de overheid. Dit willen ze met spoed ontvangen voordat ze nog meer overuren moeten verrichten”, gaf Guno Sabajo, voorzitter van BPMO, in gesprek met Dagblad Suriname te kennen.

Naar zeggen van Sabajo is het wachten slechts op de ondertekening van de benodigde documenten voor de uitbetaling van de overwerkvergoeding. Echter heeft noch minister Lilian Ferrier noch de directeur de bond te woord kunnen staan. De minister is namelijk uitlandig en komt maandag aanstaande terug. “Wij hebben wel een gesprek gehad met de onderdirecteur om de zaak te kunnen sussen, maar het blijkt dat de stukken bij de minister liggen. Ik hoop dat er maandag een oplossing komt.” Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat de acties verscherpt zullen worden. De overurenkwestie is bij de overheid overigens ietwat anders geregeld dan bij de particuliere sector. Zo vindt de afrekening bij de ambtenaren niet automatisch plaats aan het eind van elke maand. “Het wordt apart gedaan middels een beschikking.”

Het personeel eist om de achterstanden uiterlijk dinsdag in orde te maken. Volgens Sabajo heeft BPMO 2 weken geleden een onderhoud gehad met de minister, die de indruk wekte om de knelpunten snel te willen oplossen. “De minister had ook haar intenties kenbaar gemaakt. Ze wil binnen 18 maanden veel plannen realiseren, maar als voorzitter heb ik haar duidelijk gemaakt dat ze rekening moet houden met het korps ontevreden ambtenaren.” Het zijn uiteindelijk de medewerkers die de projecten of ideeën van de minister gestalte moeten geven. Sabajo accentueert dat de bijdrage die de afdeling levert, niet onderschat moet worden. “De afdeling Administratieve Diensten is de ziel van het ministerie. Als het personeel langer in staking blijft, gaan de leerkrachten ook eronder lijden; de afdeling draagt zorg voor onder andere alle zaken die betrekking hebben op de lonen”, aldus Sabajo.

KSR