Donderdag 19 juli 2018

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies uitgenodigd om maandag 25 september te praten over de onderwijssituatie. Het gesprek is gepland voor 11.00 uur. Aan het Nationaal Informatie Instituut zegt de minister open te staan voor rationeel dialoog en daarbij het belang van het onderwijs niet uit het oog te willen verliezen. Minister Peneux ging in op de kwestie van een aantal leerkrachten dat geen dispensatie heeft gehad waardoor de samenwerking tussen hen en het ministerie is beëindigd.

De bewindsman gaf aan, dat er totaal geen sprake is van rancune maar dat de leerkrachten hun studie moeten afronden waardoor ze volledig bevoegd zijn. Zaken moeten rationeel benaderd worden. Het ministerie maakt beleid dat de leerkrachten aanspoort om hun studie af te ronden, zodat er meer volledig bevoegde onderwijsgevenden zijn die ingezet kunnen worden. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs ook verbeterd. Er is jaren dispensatie verleend omdat het IOL bepaalde opleidingen niet kon verzorgen. Nu dat niet meer het geval is moeten de docenten de opleiding afronden.