Vrijdag 19 april 2019

Onlangs heeft de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) een open brief gericht aan de 51 leden van De Nationale Assemblee (DNA) ter bewustwording van een eventuele staatsschuld in 2019 van SRD 28 miljard. Om dit te voorkomen, beveelt VES aan om het begrotingstekort terug te brengen naar 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Uit de nog te behandelen begroting voor het dienstjaar 2019 blijkt dat er een scheefgroei is tussen de inkomsten en uitgaven. Zo is er vooralsnog SRD 15,3 miljard begroot voor de uitgaven, terwijl er SRD 6,5 miljard genoteerd is voor de inkomsten. Dit levert dus een begrotingstekort op van SRD 8,8 miljard. Volgens VES betreft dit begrotingstekort een recordhoogte, waarvoor de leden van de coalitie en oppositie moeten waken.

Het coalitielid Patrick Kensenhuis (NDP) benadrukt in gesprek met Dagblad Suriname dat de coalitie het begrotingstekort ook heel serieus neemt en niet alleen de oppositie. “We gaan letten op de technische zaken van de begroting van 2019. We gaan ook naar het voorstel van VES kijken.” Het verwijt dat de coalitie niets anders is dan een stelletje jaknikkers, wordt door Kensenhuis naar het rijk der fabelen verwezen. “Bij de behandeling van de begroting van 2018 zijn we heel kritisch geweest. Zo moesten er correcties gepleegd worden. Het heeft uiteindelijk maanden geduurd voordat de begroting werd goedgekeurd. Als we jaknikkers waren, zou de aanname van de begroting van 2018 niet maanden in beslag nemen. We zullen ook heel serieus en kritisch kijken naar de begroting van 2019”, aldus Kensenhuis.

KSR