Maandag 22 april 2019

De volksvertegenwoordiger Patricia Etnel (NPS) heeft kennisgenomen van de bezorgdheid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), betreffende de alsmaar toenemende staatsschuld. In een open brief heeft VES aan De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld dat dit orgaan de verantwoordelijkheid draagt over de goedkeuring van de begroting. Vooralsnog is het tekort op de begroting van 2019 ongeveer SRD 8,8 miljard, daar aansluitend zal de staatsschuld cumuleren van SRD 19 miljard naar SRD 28 miljard, met alle gevolgen van dien. Het instrument om het tij te keren, ligt volgens VES in handen van de DNA, die haar oordeel nog moet vellen over deze begroting tijdens de begrotingsbehandeling.

Etnel is echter radeloos hoe de bezorgdheid van VES weg te werken. “We weten al dat Suriname in een diep dal zit. De regering heeft bitter weinig gedaan om ervoor te zorgen dat we uit dat dal kunnen klauteren. De VES mag rekenen op mijn ondersteuning. We zullen alles op alles zetten om de strijd in het parlement te voeren. Maar we hoeven niet veel te verwachten. De jaknikkers binnen de coalitie gaan namelijk braaf stemmen op de goedkeuring van de begroting en daarmee op de verdere neergang van Suriname”, benadrukt Etnel tegenover Dagblad Suriname. Zij is zich ervan bewust dat met deze realiteit de bezorgdheid van VES alleen maar groter zal worden.

Etnel voert aan dat het verminderen van het begrotingstekort niet iets is dat nu aan de orde komt. Vanaf 2015 is het duidelijk dat de gap in de begroting disproportioneel is. “Dit is vanzelfsprekend heel zorgwekkend. De regering krijgt een dikke onvoldoende voor haar staatshuishouding.” Etnel verwacht dat zich in het huidig jaar desastreuze taferelen betreffende de inflatie en devaluatie zullen voordoen naar aanleiding van het wanbeleid van de autoriteiten. “Als de begroting goedgekeurd wordt, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor de natie”, aldus Etnel.

KSR