Zondag 16 juni 2019

3Regering kan herwaarderingsprogramma leraren niet meer financiëren”Over 2 weken vangt het nieuwe schooljaar aan, echter heeft het bestuur van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) alsook de Bond van Leraren (BvL) nu al zijn misnoegen geuit ten aanzien van de nieuwe maatregelen die de Onderwijsminister Lilan Ferrier wil implementeren. Zo wil de minister een stopbord plaatsen achter de permanente educatietoelage van de onderwijsgevenden. Vakbondsleider Wilgo Valies deelde onlangs mee dat de positieve onderhandelingen, die eerder hadden plaatsgevonden met de minister, niet meer zo rooskleurig eruit zien. Er is ondertussen een ultimatum tot 24 september 2018 gesteld om invulling te geven aan de eisen van de leraren.

Voor de volksvertegenwoordiger Patricia Etnel (NPS) is deze werkwijze van de regering totaal geen nieuwigheid; “de huidige regeerders hebben er een gewoonte van gemaakt om een worst voor te houden en daarna weer meteen af te pakken”. “Het is altijd zo geweest dat de regering Bouterse onderhandelt en plotseling een andere weg opgaat. En pas wanneer er acties worden gevoerd, komen ze hun afspraken na”, zegt Etnel in gesprek met Dagblad Suriname. Zij stelt dat het onderwijsvraagstuk sedert 2015 tot een complexe issue is verworden. “We zien duidelijk dat de problemen binnen het onderwijs met de dag groter worden en dat baart mij zorgen.”

Naar zeggen van Etnel is het enorm van belang om bedachtzaam om te gaan met zaken regarderende het onderwijs. Zo dienen de autoriteiten vooruitstrevend te zijn. “Je dient te weten waar je naartoe wil gaan. Je moet analyses kunnen maken.” Het herwaarderingsprogramma van de leraren bijvoorbeeld is schriftelijk tot in details aangegeven door de presidentiële commissie. “En wat blijkt nu? De regering kan het niet meer financiëren want er zijn gigantische bedragen ermee gemoeid. En dat is het probleem dat nu speelt; je kan geen zaken implementeren, terwijl je gaandeweg niet meer weet hoe verder te gaan.” Etnel staat om die reden volkomen achter BvL/ALS in hun strijd naar rechtvaardigheid.

KSR