Zondag 16 juni 2019

Onlangs heeft vakbondsleider Wilgo Valies laten weten dat Onderwijsminister Lilian Ferrier wederom op zoek is naar confrontatie. Dit, naar aanleiding van het verbod op het ontplooien van vakbondsactiviteiten door onderwijsgevenden tussen 08:00 uur en 13:00 uur. Valies heeft deze maatregel in alle vastberadenheid verworpen, aangezien het een dictatoriaal besluit is. Hij heeft de leraren eveneens meegedeeld om zich niet te laten intimideren door de minister. Valies heeft keer op keer te kennen gegeven dat de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) niet gediend zijn van de ‘basjacultuur’ op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc).
Voor de volksvertegenwoordiger, Patricia Etnel (NPS), begint dit op een ‘never ending story’ te lijken.

In gesprek met Dagblad Suriname beklemtoont zij dat de vele onderwijsissues slechts verholpen kunnen worden als er sprake is van compromis, samenwerking en duidelijke afstemming tussen de bonden en de minister. Wat de vergadertijden betreft, is Etnel van mening dat niets opgelegd kan worden, aangezien de wet vrijheid van vakvereniging toekent aan de leraren. “In feite moet de conventie van de International Labour Organization (ILO) geraadpleegd worden; hierin is de vrijheid en het recht op bepaalde zaken aangegeven. Dat Suriname zich gecommitteerd heeft aan deze conventie betekent dat werknemers de ruimte moeten krijgen om zich te uiten. In de grondwet staat ook dat je mensen niet mag beperken in hun vrijheid.”

Volgens Etnel moet er om die reden goede afspraken gemaakt worden. “En hiervoor heb je natuurlijk tripartiet overleg nodig. We zijn teveel op confrontatie uit en dat is niet goed.” Overigens zou het houden van vakbondsvergaderingen in het weekend bijvoorbeeld, geen drama moeten vormen. Etnel is ervan overtuigd dat BvL en ALS zich hierin ook constructief zullen opstellen om het kind daadwerkelijk centraal te stellen. “Compromis tussen betrokkenen is hierin het sleutelwoord; met constante machtsvertoon kom je niet tot oplossingen”, aldus de volksvertegenwoordiger.

KSR