Woensdag 20 februari 2019

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Lilian Ferrier, heeft onlangs de mededeling de deur doen uitgaan dat er geen nieuwe inschrijvingen zullen plaatsvinden op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). De minister wil namelijk de traditionele lerarenopleiding in een universitaire opleiding transformeren, wat niet een aangelegenheid is van een etmaal. Echter, wat Ferrier vooralsnog heeft nagelaten, is een gedetailleerd alternatief voor gegadigden die in het huidig jaar een lerarenopleiding wensen te volgen. Voor het NPS-assembleelid Patricia Etnel is deze werkwijze van de minister erg ondoordacht. “Het besluit van Ferrier getuigt van onbehoorlijk bestuur en ondeskundig handelen; er is totaal geen werkdocument, stappenplan en kostenplaatje uiteengezet om deze transformatie te bewerkstelligen”, beklemtoont Etnel in gesprek met Dagblad Suriname.

Financiële positie Adekus is zwak
Etnel voert aan dat de afbouw van de IOL-opleidingen voortgevloeid is uit een adviesrapport, samengesteld door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het IOL en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus). “In dit adviesrapport heeft de universiteit duidelijk gesteld dat die transformatie hen geen cent mag kosten.” Het ligt Etnel nog vers in het geheugen dat de universiteit al geruime tijd te kampen heeft met financiële issues. “De universiteit heeft alle parttime docenten afgestoten, omdat ze het financieel niet meer kunnen redden.” De vraag rijst dus in welke mate de autoriteiten in staat zijn om de transformatie van IOL naar de universiteit te bekostigen. De parlementariër deelt mee dat er in het begrotingsjaar van 2018 geen kosten voor dit doel zijn opgenomen. “Vanwaar gaat de minister het geld vandaan halen?”

Gebrek aan accreditatie
Het IOL beschikt overigens over 19 studierichtingen die niet geaccrediteerd zijn, merkt Etnel op. Het is onlogisch om een transformatie op gang te brengen, terwijl de universiteit zelf kampt met de accreditatieproblematiek. De minister gaat eraan voorbij dat zij het lerarenkorps op het IOL en de (toekomstige) studenten veel onzekerheid heeft geschonken met dit besluit. “Wat doe je uiteindelijk met de studenten, want de opleidingen zijn niet geaccrediteerd!” Etnel benadrukt dat de accreditatie van een opleiding neerkomt op circa €10.000. “Voor 19 IOL-opleidingen heb je dus €190.000 nodig. Hoe gaat de minister dit klaarspelen per 1 oktober 2018?”

Jongeren moeten zich verzetten
Een ander obstakel is de positie van de IOL-docenten. Deze docenten beschikken überhaupt niet over de graad van master, doctor of professor, wat vereist is om colleges te kunnen verzorgen op een universiteit. “Wat gaat er dan gebeuren met deze docenten?” Zij die reeds afgestudeerd zijn van IOL zitten ook opgezadeld met de nieuwe veranderingen. “Hoe gaat de minister alle IOL-diploma’s gelijkstellen? Iemand die bijvoorbeeld in 2012 afgestudeerd is, kan je niet zeggen om weer een studie te gaan volgen. Als er transformatie gebracht wordt op het IOL moet de minister rekening houden met al deze zaken.” Etnel betreurt het dat het ‘desastreus besluit’ van Ferrier verkondigd is in een periode waar de studenten van de middelbare scholen hun examens afleggen. “De regering moet de dromen van jongeren niet kapotmaken. Daarom moeten de jongeren samen met hun ouders hun stem laten horen; de huidige regering kan niet spelen met de toekomst van de natie!”, aldus Etnel.

KSR