Donderdag 23 mei 2019

2Patricia Etnel-beleid gericht op vrouwen hebben we niet‘Beleid gericht op vrouwen hebben we niet’, verduidelijkt assembleelid Patricia Etnel van de Nationale Partij Suriname (NPS) tegenover Dagblad Suriname. In haar hoedanigheid van parlementarier heeft ze diverse malen haar stem laten horen in het hoogste college van Staat. Over bijkans twee weken, op 8 maart, wordt wereldwijd en dus ook in Suriname de Internationale Dag van de Vrouw herdacht. Het is volgens het vrouwelijk lid van het college dan ook betreurenswaardig dat zij een duidelijk concreet uitgewerkt beleid om de rol van de Surinaamse vrouw te versterken, moet missen.

Vrouwen en kinderen meest kwetsbaar
De politica houdt voor dat beslist niet uit het oog verloren moet worden dat vrouwen en kinderen de meest zwakke schakels zijn die gebukt moeten gaan onder de heersende armoede in een land. ‘Zij voelen de armoede het meest.’ Voor de Surinaamse vrouw wordt het anno 2019 steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.

Meer bescherming en begeleiding
Etnel zou het bijzonder apprecieren indien de vrouwen meer begeleiding en bescherming genieten om zich ten volle te kunnen ontplooien binnen de maatschappij. Eén van de aspecten dat hierbij hoort, is discriminatie qua geslacht. Het komt anno 2019 nog steeds voor dat bepaalde functies niet worden toebedeeld aan vrouwen, simpel omdat ze vrouw zijn. De politica is van oordeel dat in dergelijke gevallen de vrouw juist de mogelijkheden moeten krijgen om zichzelf te bewijzen.

Vrouw heeft ook recht op leven
‘De vrouw heeft ook recht op leven.’ Tot deze stelling komt Etnel wanneer zij de drama’s waar vrouwen het slachtoffer zijn geworden van mishandeling en moord door de partners of ex-partners de revue laat passeren. Zij wijst erop dat vrouwenrechten ook mensenrechten zijn. Ook de vrouw heeft recht op een menswaardig bestaan, ook zij heeft recht op leven, ongeacht zij een liefdesrelatie beeindigt of niet.

Vrouwen basis elke politieke partij
De politica wijst de feitelijkheden aan dat niet onderschat moet worden dat de vrouwen de basis vormen van elke politieke partij. De Surinaamse vrouw moet strijd voeren om de plaats te krijgen die zij verdient. ‘Je krijgt het niet op een dienblad aangeboden, je moet strijd voeren’, aldus Etnel die aangeeft dat zij trots is op de Surinaamse vrouwen die blijven strijden voor een beter bestaan. ‘Wij moeten niet opgeven, we moeten door blijven gaan. Wij moeten een voorbeeld zijn voor onze jonge meisjes.’

Bewustwording vrouwen Latour en omgeving
Op zaterdag 9 maart organiseert Etnel een workshop in Stibula voor de vrouwen van Latour en omgeving. Dit vindt plaats in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw die op 8 maart wordt herdacht. Op deze dag worden de vrouwen bewust gemaakt over gezonde voeding en het leiden van een gezond leven. Etnel verduidelijkt dat alle aspecten van een gezonde levensstijl behandeld zullen worden. Het zal niet alleen blijven tot gezonde voeding maar ook de wijze waarop het haar gedaan moet worden om er verzorgd uit te zien, de kleding om er representaief gekleed uit te zien, het aanbrengen van make up en de verzorging van de nagels.

Asha Gajadien-Bhagwat