Vrijdag 25 mei 2018

Foto: De EBS heeft op zaterdag 18 maart een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners van Pokigron /Atjoni. Opmerkelijk was de aanwezigheid van de in ongenade gevallen algemeen directeur, Rabin Parmessar. In Paramaribo werd op dat moment het besluit genomen om Parmessar te schorsen.

Foto: De EBS heeft op zaterdag 18 maart een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners van Pokigron /Atjoni. Opmerkelijk was de aanwezigheid van de in ongenade gevallen algemeen directeur, Rabin Parmessar. In Paramaribo werd op dat moment het besluit genomen om Parmessar te schorsen.

De raad van commissarissen (rvc) bij de NV Energiebedrijven Suriname heeft in het weekend de algemeen directeur, Rabin Parmessar, geschorst. Volgens minister Regilio Dodson heeft de rvc beargumenteerd aangegeven waarom de schorsing heeft plaatsgevonden. Er is voor hem geen andere keus achter het besluit te staan. Bij de komende algemene ledenvergadering wordt Parmessar in de gelegenheid gesteld om zich te verweren. Statutair krijgt Parmessar een maand om zijn verweer op te bouwen. Dat verweer wordt gevoerd ten overstaan van dezelfde rvc, die hem heeft geschorst. “Wij kijken dan als het verweer steekhoudend is. Sowieso is de primaire beweegreden de afsluiting van de stroomtoevoer naar het Diaconessenhuis. Dat is afkeuringswaardig. Dat doe je nooit”, stelt Dodson. Parmessar gevraagd naar een reactie op de schorsing, wenste voorlopig niet op in te gaan. Ook over het opbouwen van zijn verweer wenst hij niet te praten.

Indien Parmessar zichzelf niet succesvol kan verdedigen, is ook niet zeker dat hij zal worden bedankt. “Dat weet ik niet. Dat moeten wij nog even in regeringskringen bespreken”, zegt Dodson. Volgens Dodson blijkt het al een tijdje niet te boteren tussen de directeur en de rvc. “De spanning was er wel tussen partijen”, stelt Dodson. De minister weet niet als de rvc nog meer namen op zijn lijst heeft staan. Bij hem is alleen de spanning met Parmessar bekend. Dodson geeft ook gelijk mee dat de EBS goede statuten heeft, die voorzien in verder te ondernemen stappen qua leiding van het bedrijf. Statutair zijn er drie directieleden. Op basis daarvan kan de rvc een keuze maken uit één van de drie directieleden.
Kavish Ganesh