Zaterdag 20 april 2019

De verdachte R.J. werd op maandag 11 februari aangehouden door afdeling Fraude van KPS terzake overtreding van de Wet Economische Delicten. De politie had een verdachte R.F. aangehouden bij een wegcontrole. R.F. reed een voertuig zonder rijbewijs en werd aan de kant gezet. Bij nader onderzoek werden 52 dozen sigaretten, vermoedelijk afkomstig van smokkel, aangetroffen. R.F. heeft bij de politie aangegeven dat hij een rit moest rijden voor zijn oom R.W. en dat hij in opdracht van zijn oom langs de Commissaris Weytingweg moest stoppen, alwaar de dozen in de bestelbus zijn overgeladen. R.F. moest deze lading voor zijn oom rijden naar Brokopondo. Van zijn oom had hij begrepen dat de bus gehuurd was bij de verdachte R.J. Deze laatste werd door de politie van de afdeling Fraude ontboden. Hij heeft zich aangemeld en heeft daarbij een huurovereenkomst van de bestelbus met de aanbetalingskwitantie en een kopie van de identiteitskaart van R.W. overhandigd. Volgens de verdachte R.J. is hij een salesman en heeft hij tot 3 keren toe aardappelen en uien verkocht en geleverd voor R.W.

Het blijkt dat een andere handelaar een lagere prijs vraagt. R.W. wilde de lading aldaar aanschaffen, echter zat hij zonder vervoer. Hij benaderde de verdachte R.J. om de bestelbus te verhuren, wat de verdachte ook deed. In deze zaak heeft advocaat Chandra Algoe een invrijheidstellingsverzoek gebaseerd op artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering ingediend, aangezien deze aanhouding volgens de advocaat volstrekt onrechtmatig was. Het parket heeft de verdachte in kwestie in vrijheid gesteld, alvorens de rechter-commissaris het verzoek kon behandelen. Volgens de advocaat heeft haar cliënt zich op geen enkel moment schuldig gemaakt aan smokkel. Het parket heeft R.J. in vrijheid gesteld.

Saskia Bandhan