Dinsdag 19 februari 2019

Claudia Marica-Redan, algemeen directeur AZP

Claudia Marica-Redan, algemeen directeur AZP

Op 4 januari kwam een baby te overlijden in de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan de serratia bacterie. Vrijwel gelijk in de opeenvolgende dagen lieten meerdere baby’s het leven, te weten op 7 januari (1), 11 januari (3) en de laatste op 13 januari (1). De samenleving was geschokt door deze berichtgeving, alsook het ziekenhuis zelf dat gelijk een onderzoek heeft ingesteld. Intussen is de NICU weer opengesteld, omdat alleen het AZP deze specialistische zorg biedt. De medewerkers op die afdeling moeten letten op de handhygiëne en het steriliseren van herbruikbare medische equipment. Ook heeft de Paho geadviseerd om een nationaal surveillancesysteem voor infecties op te zetten, waarbij alle zorginstellingen verplicht zijn bacteriële infecties te melden. Volgens Claudia Marica-Redan, algemeen directeur AZP, moet de Paho nog het formeel rapport indienen. Vervolgens denkt de directeur niet dat er een verandering is gekomen in hetgeen reeds is gerapporteerd. De bacterie was al bekendgemaakt, alsook de locatie waar deze is gelokaliseerd/geconstateerd, echter is een persoon die verantwoordelijk zou zijn van de uitbraak niet ontdekt. Marica stelt dat het instellen van een surveillancesysteem verplicht is. “Elk land moet dit hebben wanneer het gaat om het rapporteren en vaststellen van infecties van diverse instellingen. Het gaat niet zozeer om ziekenhuizen, maar betreft alle zorginstellingen in het land. Dit systeem staat niet alleen gekoppeld aan de hygiëne, maar gaat het vaak ook om wat er allemaal gebeurt in de omgeving en wat voor soort bacteriën en infecties voorkomen in het land”, verduidelijkt de AZP-directeur.

Alle ziekenhuizen hebben reeds een infectiecommissie
Alle ziekenhuizen hebben een infectiecommissie, die belast is met de vastlegging voor infectie die in de ziekenhuizen of andere instellingen voorkomen. “In AZP hebben we al heel lang zo een commissie ingesteld, ook zijn we de enige met een microbiologisch lab, waarbij er alle kweken worden gedaan landelijk voor het vaststellen van bacteriën en infecties. Wij delen dan de informatie met de desbetreffende instanties”, zegt Marica. Het surveillancesysteem is meer een rapportageplicht. Het ministerie van Volksgezondheid zal in dit kader de instellingen moeten verplichten te rapporteren. “De instellingen doen dit in feite al, maar nu zal je het moeten uitbreiden. Er zullen aparte rapportages gemaakt worden over bijvoorbeeld mortaliteit, sterfte. Je zal dan een basis hebben waarbij bekend zal zijn wanneer er sprake is van een uitbraak.”

Bacteriën komen overal voor
“Bacteriën komen overal voor, ook in ziekenhuizen komen die voor. Verder heb je verschillende type bacteriën.” Het is tevens een uitdaging de mensen uit te leggen dat het veilig is om in het ziekenhuis behandeld te worden. “Je bent nooit bacterievrij, maar je zorgt er wel voor dat je dingen kan voorkomen. Als instelling moet je het een en ander in place hebben en maatregelingen treffen. Dat is een grote uitdaging om inderdaad alles op zijn plaats te hebben als organisatie. We hebben de discussies gevolgd en kunnen merken dat de gemeenschap een beetje in de war is. Het is altijd moeilijk om dit uit te leggen aan de samenleving. We gaan het in ieder geval wel doen en te zijner tijd aan de mensen uitleggen hoe de situatie in elkaar zit als het gaat om infecties.”

Ziekenhuis gaat door met transformatiefase
Als onderdeel van de 20-20 Vision werd gesteld dat het AZP getransformeerd zou worden naar een modern Academisch Medisch Centrum (AMC). Het drama van de afgelopen maand heeft het ziekenhuis juist een boost gegeven om een aantal zaken op te pakken en door te voeren. De transformatie van het ziekenhuis houdt niet alleen de bouwprojecten in, maar de transformatie is ook bedoeld voor het personeel want ook zij hebben een upgrade nodig. “We moeten meer specialistische en gesocialiseerde verpleegkundigen hebben in het ziekenhuis.” AZP start overigens april met de renovatie van de bedden. “In dit traject zijn we niet alleen bezig met de ouders, maar ook met ons eigen personeel. Het gebeurde was voor een ieder een grote schok. We zijn dus constant bezig te praten en te kijken hoe wij het gebeurde kunnen voorkomen. Het heeft ons in staat gesteld veel sneller en adequater zaken op te pakken”, aldus algemeen directeur Marica-Redan.

NK