Woensdag 20 februari 2019

Hoe heet deze speeltuin, Het Inner Wheeltje, Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein of Fernandesplein?

Hoe heet deze speeltuin, Het Inner Wheeltje, Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein of Fernandesplein?

De Civieltechnische Dienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wordt in toenemende mate ingezet om openbare werken uit te voeren. Dinsdag werd met enige fanfare een begin gemaakt met het leggen van buizen die de ontwatering rond het Professor Mr. Dr. Coen Ooft Plein moeten verbeteren. De nationale pers werd uitgenodigd om daar getuige van te zijn en verslag te doen aan de samenleving. Deze werkwijze past in het beleid van de regering.

‘Negatieve berichtgeving wil regering doen wankelen’
NDP-hoofdbestuurslid Ramon Abrahams heeft tijdens de laatstgehouden structurenvergadering van de partij de ministeries opgeroepen om wapenfeiten bekend te maken aan de samenleving ‘als bewijs van, dat er gewerkt wordt’. OWT&C werd tijdens deze structurenvergadering geprezen voor het stipt gevolg geven aan de oproep om de verdiensten van de regering alom bekend te maken. Dit als antwoord op de negatieve berichtgeving die de regering wil doen wankelen.

De vooruitziende blik van politicus Just Rens
Dagblad Suriname die attentie toonde bij de aanvang van de civieltechnische werkzaamheden rond het Coen Ooftplein werd door ingewijden erop gewezen dat de ruimtelijke ordening van Paramaribo veel te wensen overlaat. De bomen langs de straten van de hoofdstad zijn aan het verdwijnen. Aangehaald werd dat de politicus Just Rens een vooruitziende blik had op het milieu. In 1951 werd hij gekozen als volksvertegenwoordiger in de Staten van Suriname. In 1958 en in 1963 werd hij herkozen. In het eerste kabinet-Pengel was hij minister van Opbouw. Na onenigheid richtte Rens in 1967 de Progressieve Nationale Partij (PNP) op. Was succesvol tijdens de algemene verkiezingen die dat jaar werden gehouden. De PNP vormde met de VHP een regering. Het PNP-lid Jules Sedney werd premier en Rens regeerde als minister van Economische Zaken. Hij was één van de eerste politici die wees op het milieu in Paramaribo, dat bedreigd werd. ‘De bomen die onze hoofdstad sieren zullen door de tanden van de tijd opgevreten worden. Wij moeten er iets aan doen om Paramaribo groen te houden’, was zijn mening.

Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein
De bewindsman werd uitgelachen en bespot toen hij op een open stuk grond aan de Gemenelandsweg, de Eerste Rijweg en de Mr. Benjaminstraat bomen liet planten die moesten uitgroeien tot een park. Vandaag kennen wij dit pleintje als de Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein. Het is een geliefd schaduwrijke kinderspeelplaats geworden. De vernoeming van het plein naar professor Ooft is daarom discutabel. Op een naambord is te lezen ‘Speeltuin Het Inner Wheeltje’, die aldaar een speeltuin heeft aangelegd. Erger wordt het als zelfs de overheid het pleintje ook aanduidt als Fernandesplein. Wil Fernandes die eer delen, dan zou het bedrijf moeten bijdragen aan de bewaking, het in stand houden en het verbeteren van het pleintje.

HD