Zaterdag 23 maart 2019

1Overvallen, inbraken en levensberovingen in relationele sfeer gestegen in 2018.1Hoewel de kranten het afgelopen jaar bomvol stonden van het aantal gekwalificeerde diefstallen en berovingen, constateert de politie dat er juist in alle 4 regio’s een daling te merken is. Dit blijkt uit de jaarlijkse statistieken van het Korps Politie Suriname (KPS) over de criminaliteitsontwikkeling, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het jaar 2017 en 2018. In 2017 waren er 4.317 gevallen van eenvoudige diefstallen geregistreerd bij de politie en in 2018 waren er 3.736 gevallen. Vergeleken met 2017 is in 2018 het aantal geregistreerde inbraken toegenomen met 42. Hoofd PR-voorlichter Humphrey Naarden benadrukt dat deze cijfers de gevallen betreffen die bij de politie bekend zijn. Gevallen van benadeelden die de politie niet op de hoogte hebben gesteld, zijn niet opgenomen in deze data. Het aantal berovingen is in 2018 gedaald zegt Naarden. In 2017 stond het aantal berovingen op 1.219 en in 2018 1.157 dus 63 gevallen minder. Echter is het aantal overvallen in woningen in 2018 gestegen met 5 (van 360 naar 365).

Naarden heeft de data van het aantal diefstallen nog niet binnen. In 2017 was het aantal diefstallen op 4.039. Van dit delict kunnen wij daarom nog geen vergelijking maken.

Hoewel de politieorganisatie de afgelopen jaren steeds heeft aangetoond dat de criminaliteit niet is gestegen, blijft de kritiek op het korps vanwege een ontbrekend veiligheidsgevoel bij de samenleving toch niet mals.

Daling zelfdoding
Het aantal zelfmoordgevallen in vergelijking met 2017 en 2018 is gedaald. Dit is van 44 gedaald naar 31. Het aantal levensberovingen is ook gedaald van 35 naar 22. Levensberovingen in relationele sfeer zijn in 2018 gestegen van 6 naar 9 gevallen.

Saskia Bandhan