Dinsdag 19 maart 2019

4Overmaking van  huur en verzorgingsgelden geschiedt niet tijdigVorige week werd Dagblad Suriname via betrouwbare bronnen in kennis gesteld dat de salarissen over de maand maart vrijwel laat gestort zijn. Deze werden pas den elfde van de maand gestort. Na de berichtgeving hieromtrent heeft de leiding van Huize Albertine gemeend een persbericht uit te sturen in reactie op de late uitbetaling. Volgens het persbericht is de late betaling vooral te wijten aan het feit dat de organisatie al geruime tijd problemen heeft op financieel vlak, omdat de overheid, met name het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de huur en verzorgingsgelden ten behoeve van de bewoners, die het ministerie in Huize Albertine onderbrengt, niet op tijd overmaakt. Eind maart 2018 liep het ministerie nog vijf maanden achter. Deze overeenkomst voor het plaatsen van bewoners ten koste van het ministerie van Sociale Zaken, dateert vanaf 2006.

Eind maart 2018 was de achterstand in betaling SRD 212.940. De rekening van Huize Albertine bij De Surinaamsche Bank was negatief, waardoor de bank de mededeling deed dat zij deze maand de salarissen nog niet kon overmaken. Het bestuur en de directie hebben met vereende krachten en enorme inspanningen alle mogelijke kanalen aangeboord om ervoor te zorgen dat het verschuldigd bedrag op de rekening kon worden bijgestort om zodoende de salarissen toch nog op tijd te kunnen uitbetalen. Het is hen uiteindelijk niet gelukt dit tijdig te bewerkstelligen, omdat het geld door het ministerie van Financiën niet op tijd was overgemaakt. Het verschuldigd bedrag is per heden slechts voor een deel overgemaakt, maar de salarissen werden onlangs, vanaf woensdag 11 maart 2018, betaalbaar gesteld. Het bestuur en de directie betreuren deze gang van zaken ten zeerste en geven aan eraan te werken dat zulks de medewerkers in de toekomst bespaard blijft.

NK