Maandag 18 februari 2019

Proclamatie van eerste overkoepelde vissersorganisatie Suriname (1)In het Sais-gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn op donderdag de leiding van LVV, de diverse vissersorganisaties en de visserscollectieven bij elkaar gekomen om de statuten te overhandigen aan de overkoepelende vissersorganisatie Suriname National Fishersfolk Organization (Sunfo). LVV-onderdirecteur Visserij Yolanda Babb- Echteld gaf aan dat er voor en beter beheer van de visserijsector er een goed functionerende organisatie daarvoor nodig is. “Binnen de artisinale visserij, de grootste groep binnen de sector, is het niet mogelijk dat er individueel met mensen/organisaties gesproken wordt. Vandaar dat er heel veel energie is gestopt in het oprichten en versterken van deze organisatie”, zegt Babb. Hoewel de vissers collectieven wel degelijk actief waren, ontbraken zij de tools van een krachtige organisatie. Ze hadden geen statuten. Vervolgens werd de overkoepelde organisatie geproclameerd.” Het ligt in de bedoeling dat we beter kunnen praten met organisaties in de regio. Onze mensen zijn wel lid en hebben stemrecht maar kunnen Suriname niet vertegenwoordigen in de regionale en internationale organisaties. Het was dus heel belangrijk deze organisatie in leven te roepen , omdat dit onze gezicht wordt naar buiten”, aldus Babb.

In de afgelopen weken heeft het directoraat een project gedraaid waarbij de vissers binnen de diverse vissercollectieven een training konden volgen. Zorjendra Arjune, beleidsadviseur Visserij, gaf aan dat de doel van het project was om formele oprichting van de overkoepelde organisatie mogelijk te maken. In het project is een stukje capaciteitsversterking meegenomen. “Gaande het project hebben we gezien dat het nodig was over te gaan tot een overkoepelde organisatie. In Sunfo zijn vertegenwoordigers aanwezig uit alle 5 vissercollecieven te weten Nickerie, Commewijne , Boskamp, Galibi en Coronie. Op deze lokaties zijn dus de trainingen verzorgd die gericht waren op teambuilding en communicatie versterking.” Tijdens de training zijn er ook diverse meetings geweest op zee en werden gebieden aangedaan waarbij is stilgestaan rond de uitdagingen binnen de viserijsector. Al deze zaken werden overigens meegenomen in het opstellen van de statuten, verklaarde beleidsadviseur Zorjendra.

Als voorzitter van Sunfo is gekozen Satesh Kodai. Op de vraag wat de overkoepelde organisatie in de komende periode zal ondernemen, wist hij nog geen concreet antwoord op te geven. Echter gaf hij aan dat zo gauw mogelijk vergaderingen belegd zullen worden om de werkzaamheden van de organisatie te bepalen. ‘De vissector is op dit moment de derde deviezenverdienende bron in Suriname. Dat kan alleen zo blijven als wij exporteren. Alleen kost het heel veel geld om te blijven exporteren, haalde de voorzitter van Surinaamse Seafood Associatie Udo Karg aan. Volgens Karg moet de organisatie goede afspraken maken, zowel nationaal als internationaal, zodat de Surinaamse bedrijven de mogelijkheid hebben door te kunnen gaan met exporteren.

NK