Zaterdag 20 april 2019

1Overheid interventies hebben geleidt tot de grote afname van malariaHet ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de Paho de Malaria Day of the America’s herdacht op 6 november 2018 in de vorm van een informatiedag. Het is een speciale dag omdat Suriname maar liefs drie keer ( 2010, 2016 en 18) als winnaar uit de bus is gekomen ten aanzien van de nationale eliminatie van malaria in het land en daarbij door Paho genoemd is tot de Malaria Champion of the America’s. Helene Hiwat, coördinator van het malariaprogramma, heeft onder andere gesproken over het malariaproject in Suriname, hoe bestrijding van malaria over de jaren heen (vanaf 2000 ) is verlopen en hoe dit langzamerhand is getransformeerd tot eliminatie van malaria in Suriname. “We hadden een hoge incidentie van malaria in het binnenland van Suriname en wel bij de tribale en inheemse dorpen in het binnenland. Vanaf het begin van het millennium was er veel malaria in de dorpen.” Deze periode kan in vier kleinere perioden verdeeld worden te o.a. 2000-2004 toen er nog sprake was van een hoge incidentie en 2004-2009 met een hele grote afname aan malariagevallen, met name in de dorpsgemeenschappen als gevolg van een grote investment van de overheid is opgetreden. Vanaf 2009 ( tot 2015) waren enorme delen van de ziekte al verdwenen bij de populatie van Suriname. Malaria kwam nog voor bij goudmijners van Braziliaanse afkomst. “Je krijgt dan een vierde periode van 2015 waarbij we nog steeds de Braziliaanse goudmijners als risicogroep hebben waarbij we ons ook concentreren op die mijners die over de grenzen gaan met name naar Frans Guyana waar er veel malaria voorkomt.”

Het aantal malariagevallen is met 99.5% afgenomen vanaf het jaar 2000. Actief in de dorpen waren onder andere de Medische Zending en de vrouwenorganisaties die klamboes verstrekten en mensen behandelden. “De eerste grote interventie was toen we een nieuwe behandeling kregen voor falciprum malaria. Deze was de meest voorkomende vorm van malaria in Suriname verantwoordelijk voor 84% van malariagevallen.” Toen de nieuwe medicatie was geïntroduceerd in 2005 was er al een afname van het aantal malariagevallen. Er zijn daarna grote interventies gedaan in de dorpen van het binnenland die mede hebben bijgedragen aan de grote afname. Die interventies betrof het verspreiden van de klamboes in het binnenland en de hoofdrisicogebieden. Verder werden er huisbespuitingen gedaan en health professionals zijn in het veld getrokken om die personen die eventueel besmet waren met malaria te behandelen. Dat had een zodanige effect dat Suriname in 2010 voor de eerste keer Champion of the America’s werd benoemd door de Paho.

NK