Vrijdag 22 maart 2019

De nieuwe situatie van de vuilstortplaats Ornamibo. Nummer 1 tot 4 zijn de cellen die elk 5 jaar gebruikt zullen worden. De oude stort (geel) zal gesloten worden

De nieuwe situatie van de vuilstortplaats Ornamibo. Nummer 1 tot 4 zijn de cellen die elk 5 jaar gebruikt zullen worden. De oude stort (geel) zal gesloten worden

Bewoners van Ornamibo en omgeving zullen de komende 20 jaar nog te maken hebben met vuilstortingen in hun buurt. De regering Bouterse heeft in januari 2018 besloten dat Ornamibo de vuilstortplaats blijft van ons land, maar dan wel met een nieuwe opzet. Over de opzet en sociale en milieuanalyses van het nieuw ontwerp, werd gisteren door het bureau Ilaco een stakeholdersmeeting gehouden in het Lalla Rookh-gebouw. De sociale en milieuanalyses (ESA) alsook het ontwerp van de nieuwe vuilstortplaats moeten in juli 2018 af zijn. De regering krijgt dan de rapporten aangeboden en die moet dan aan de slag. Afhankelijk van het financierings- en aanbestedingstraject van de overheid, kan het project uiterlijk medio 2019 afgerond zijn. De investeringen om de nieuwe methode in werking te hebben, kan oplopen tussen de US$ 10 en U$ 15 miljoen. Het wordt een sanitary landfill net als het huidig systeem,

Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet komt de oude vuilstortplaats te vervallen. Deze wordt met een speciaal materiaal bedekt met een kleilaag erboven. Na een tijd kan de regering besluiten om misschien ook een asfaltlaag erop te doen of het te beplanten met vegetatie. Hier komt er geen vuilstortplaats meer. Het gebied kan misschien ook als park of opwekkingsterrein voor zonne-energie gebruikt worden. In de nieuwe opzet is een terrein achter dit stuk geïdentificeerd, waar er 4 cellen gebouwd zullen worden. In eerste instantie wordt cel 1 gebruikt voor 5 jaar. Als die vol is, wordt die net als de oude stortplaats ook afgesloten en volgt dan het dumpen van vuil op cel 2. Totdat ook cel 4 gevuld is, wordt Ornamibo afgesloten voor vuilstorting. De regering moet dan een andere plek zoeken om als stortplaats te gebruiken.

Lagen
In de nieuwe opzet komen er heel wat onderlagen, voordat er daadwerkelijk vuil erop wordt gestort. Het heel gebied, alle 4 cellen, worden voorzien van een schutting en zal alleen voor bevoegde personen toegankelijk zijn. Er wordt ook een kanaal gegraven rondom het terrein, die moet dienen als afvoer van de ontwatering van de cellen. Dit vervuild water wordt via een speciale installatie gezuiverd. Ook de gassen die vrijkomen, worden via speciale buizen in de cellen opgevangen. Deze wordt daarna verbrand via speciale installaties. Indien het mogelijk is dat gassen omgezet te worden in energie, zal dat ook gebeuren. Na 20 jaar kan Ornamibo wel een grote berg van wel ruim 20 meter gaan worden.

ESA
Op deze vuilstortplaats zal er voornamelijk huisvuil gestort moeten worden. Er zal een klein deel aan chemisch afval ook verwerkt kunnen worden. Ilaco zal binnenkort ook van start gaan met de sociale en milieu analyses (ESA). De voorstudies zijn al verricht. Er zal ook huis-aan-huis bezoeken worden gebracht aan personen die dichtbij de vuilstortplaats wonen. Vrijwel alle actoren zullen gehoord en gekend worden. De ESA gaat ook bepalend zijn aan het ontwerp van de vuilstortplaats. Ilaco heeft zeker 2 buitenlandse consultants aangetrokken voor het ontwerp, die afkomstig zijn van de Nederlandse ontwerp- en ingenieursmultinational Royal Haskoning DHV.

SOS
Al jaren klagen de bewoners van Ornamibo en omgeving voor de negatieve effecten die de vuiltstortplaats met zich meebrengt, waaronder de enorme stank, vliegenplaag, rookontwikkeling, mist en gezondheidsproblemen. Ornamibo werd in 1998 als voorlopige vuilstortplaats aangewezen, nadat de vuinisbelt van Charlesburg werd gesloten. Na enkele jaren bleek deze interim stort een permanente karakter te krijgen. De bewoners hebben een jarenlange strijd gevoerd met acties, die tot in DNA zijn belandt. Ook wegafsluitingen en inschakelen van onder andere Nimos hebben plaatsgevonden. Velen eisen tot nu toe sluiting van de vuilstortplaats. In 2013 werd de actiegroep Stop Ornamibo Stort (SOS) opgericht. In 2016 sloten ze de weg naar de vuilstortplaats als actiemodel. Tijdens de stakeholdersmeeting gisteren hebben de dr- en rr-leden van Wanica en in het bijzonder het ressort Houttuin, de mening van de bewoners naar voren gebracht. Ze zien liever dat Ornamibo geen vuilstortplaats wordt.

Meer Binnenlands Nieuws