Zondag 16 juni 2019

Frontfoto1Het afgelopen weekend konden vanaf verschillende plaatsen in en rondom Paramaribo dikke pakken rookwolken worden waargenomen. Als gevolg van verandering van windrichting trokken de rookpluimen richting Paramaribo, waarbij ook Meerzorg en Peperpot in Commewijne niet werden ontzien. Districtscommissaris Ajaikoemar Kali bevestigt deze waarnemingen in zijn district. De burgervader zegt dat er nog geen klachten van burgers binnen zijn gekomen.

Hoewel de brand volgens informatie van het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost onder controle zou zijn, stak de rookontwikkeling afgelopen zondagmiddag en -avond toch weer de kop op. De rookontwikkeling was van dien aard dat mensen op social media hun bezorgdheid uitten. Het bleef niet alleen bij social media. Een groep personen trok naar de vuilstortplaats Ornamibo om hun misnoegen te uiten en hun solidariteit met de omwonenden te betuigen. Algemeen kan worden gesteld dat de mensen de vuilstortplaats niet in hun woongebied willen. De groep stelde een ultimatum die loopt tot dinsdag.

Schadelijke stoffen
Milieuactivist Jimmy Kertodikromo zegt dat het aannemelijk is dat er stoffen vrij komen die schadelijk zijn, omdat de huidige brand niet van dien aard is dat het de stoffen volledig verbrandt. “Het is ook belangrijk wat voor stoffen er branden. Over asbest hoeven we ons iets minder zorgen te maken, omdat asbest op speciale plaatsen dubbel verpakt onder de grond wordt begraven. Bovendien is asbest pas een gevaar wanneer het breekt of afbrokkelt”, stelt Kertodikromo. Over de rookontwikkeling stelt Kertodikromo dat hij uitgaat van het gezegde: ‘waar rook is, is vuur’. “Wanneer de brand onder controle is, maar het blijft drie dagen doorsmeulen, dan is er iets niet goed”, zegt Kertodikromo.

Angelic del Castilho baseert zich op het standpunt van haar partij DA’91 dat de vuilstortplaats te Ornamibo tot het verleden moet gaan behoren. De gezondheidsrisico’s moeten goed in kaart gebracht worden. Del Castilho vraagt om een luchtmeting, om te zien waaraan de mensen worden blootgesteld, want de ziekten die men oploopt zijn onomkeerbaar. “Door het gebrek aan milieuwetgeving zitten we op een tijdbom”, stelt Del Castilho.

Levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard denkt niet dat de universiteit in Suriname de apparatuur heeft om de gassen die nu allemaal vrijkomen te meten. Stutgard denkt wel dat Nimos over het internationale netwerk beschikt om de tests te laten doen voor Suriname. Als je weet wat voor afval je op de vuilnisbelt hebt, dan kan je ook een goede inschatting maken van de stoffen die in het milieu vrijkomen. De grootste risico’s lopen kinderen beneden 5 jaar, seniorenburgers en zwangere vrouwen. Het enige wat we nog niet weten zegt Stutgard zijn de concentraties van de vrijgekomen stoffen.

Ook de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Kelvin Koniki, vindt de situatie zorgwekkend. “Er is geen rekening gehouden met de consequenties. En er is geen proces van onderzoek geweest, want anders zouden we zulke steken niet laten vallen. Als land moeten we op zoek gaan naar een nieuwe vuilstortplaats, ver buiten de leefgebieden van mensen. Ook moeten we de gezondheid van mensen goed nagaan want als we de gezondheid van mensen in gevaar brengen, dan zijn we als land niet goed bezig en dat moet terstond gecorrigeerd worden. Koniki zegt dat het gebruik van plastic nu haar tol eist. “De overstap naar papieren zakken voor het doen van boodschappen is nu meer dan ooit prioriteit. We moeten vandaag al beginnen om de climate change doelstellingen van 2030 te halen. Het is een gezamenlijk probleem van ons allemaal, maar je mag wel verwachten dat de overheid de concrete stappen en juiste procedures zal volgen”, aldus Koniki.

RB