Dinsdag 21 mei 2019

pag 13 Henri Ori, foto 1

pag 13 Henri Ori, foto 2Van 12 tot en met 15 februari 2019 bracht een delegatie van 24 studenten (van cohort 7 en cohort 8), en 6 docenten een bezoek aan de Université de Guyane (Universiteit van Frans Guyana), in het kader van een ‘study fieldtrip’. Het bezoek betrof in deze de studierichting Master Education and Research for Sustainable Development (MERSD), van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. In het curriculum van de studierichting MERSD gaat het om regionale oriëntatie en samenwerking. De studenten moeten in groepen analyses maken van de sector onderwijs, landbouw, handel, ondernemerschap en ‘community development’. Tijdens de voorbereidingen van deze study fieldtrip, werd een goede samenwerking ontwikkeld tussen het MERSD-voorbereidingsteam met de Franse ambassadeur Joly en de diplomaat A. Mathieu.

De touroperator Le Grand Baldew (in de persoon van Wilfred Baldew) is opgetreden als verzorger van de fieldtrip en de begeleiding in Frans-Guyana. Mede dank is eveneens verschuldigd aan de gidsen Gezius en Alain.
De MERSD-delegatie werd geleid door Henry Ori (opleidingscoördinator van de MERSD-opleiding) en de docenten M. Lieuw Kie Song, L. Ori, T. Vanwing en Olten van Genderen.
De delegatie is over land vertrokken naar Albina en vervolgens overgestoken met de boten naar Sint Laurent. Daar werd de delegatie overgenomen door de Franse touroperator. Wat opviel is, dat Surinaamse bussen niet mogen oversteken richting de Franse grens. Dat is een grote belemmering voor de ontwikkeling van toerisme voor beide landen. Na een rit van bijkans 3 uren kwam de groep aan in Cayenne in het hotel Best Western Cayenne. De volgende dag werd de delegatie ontvangen door de president van de Universite de Guyane Antoine Primerose en het hoofd van de international office, Didier Bereau. Vermeldingswaard is dat de assistent van de president van Surinaamse afkomst is, Debby Sopawiro. De groep kon rekenen op een zeer goede ontvangst en hospitality van de Fransen. Na presentaties door vertegenwoordigers van beide universiteiten werd gesproken over het concreet opzetten en uitvoeren van samenwerkingsmogelijkheden. Eveneens werd de inhoud van een MOU besproken welke in 2015 (24 april) werd ondertekend.
De Surinaamse delegatie werd een rondleiding aangeboden op de modern ingerichte campus van de universiteit in Cayenne. De campusorganisatie (Campus de Traoubiran) maakte indruk op de Surinamers. De campus is zeer goed onderhouden en georganiseerd. De studentenfaciliteiten zijn ruim aanwezig en men beschikt over een prachtige bibliotheek. Voorts is er véél groen op de campus en is er aandacht voor milieuaspecten. Vermeldenswaard is dat er véél gewerkt is met tropisch hout en transparant materiaal.
De AdeKUS heeft in 2015 reeds de intentie gehad om samen te werken met de Fransen. Er bestaat een memorandum of understanding tussen beide universiteiten die helaas niet is uitgevoerd. De leiding van de Franse Universiteit benadrukt dat het haar intentie is om structureel samen te werken met AdeKUS.
De Franse universiteit is sinds 2015 verzelfstandigd en zelf groter dan de AdeKUS. Het aantal studenten is tegen de 4.500. Voorts werd tot onze verbazing aangegeven dat 40% van de studenten van Surinaamse afkomst is. Het was reeds opgevallen dat op de campus de Surinaamse taal herkenbaar is, dit bleek tijdens de verschillende contacten tussen de studenten en docenten op de campus.
De Fransen benadrukten dat zij graag willen samenwerken middels het uitwisselen van studenten en docenten/staf. Ook werd gekeken naar het samen opzetten van ‘joint’ projecten zoals op het gebied van de Guyana Shield, distance learning, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving.
Ook werd een bezoek gebracht aan wat je zou kunnen het lokaal parlement (Collective Territoriale de Guyana (CTG) van Frans-Guyana en de gastheer was de vicepresident Claude Plenet, speciaal belast met onderwijsbeleid. Doordat Frans-Guyana een district is van Frankrijk, functioneert het CTG als een soort beleidscentrum waar de budgetten en beleid worden doorgesproken met de lokale bestuurders (prevent). De vicepresident van CTG is een Surinamekenner en was voorstander van samenwerking met Suriname. Hij gaf aan dat de Fransen meer Engels moeten gaan leren en Suriname meer kan bieden. Nu moeten ze de studenten doorsturen naar Engeland en Frankrijk, wat hoge kosten met zich meebrengt. Ook moet in het grensgebied worden gewerkt aan beroepsopleidingen voor de vele Surinamers in het district Marowijne om in combinatie met ondernemerschap nieuwe kansen te krijgen, de Fransen zijn geïnteresseerd in onze landbouwproducten. Met name onze rijst valt erg in de smaak bij de Fransen. Dit werd nog eens benadrukt door Jeremy Lecalle, hoofd van de Landbouwsectie van CTG. Hij sprak met de Surinaamse delegatie over de ontwikkelingen in de landbouw in Frans-Guyana. Ook is er een bezoek gebracht aan de visserijsector (Port Larivot), waar de inzichten werden gedeeld over de ontwikkelingen in de visserij. Het was ook te zien dat de leiding in handen is van iemand van Surinaamse origine. Naast de educatieve oriëntaties zijn er recreatieve bezoeken gebracht aan het Ruimtevaartmuseum te Kourou, Camp de La Transportation te St. Laurant.
Op de terugweg werd een bezoek gebracht aan het district Marowijne. Bij de grensovergang zagen we direct een verschil in beleid. Bij de oversteek was het chaotisch bij de organisatie van boten. Er waren onvoldoende zwemvesten aanwezig. In Albina werd een laatste stop gedaan en onder leiding van DNA-lid M. Bee werd de delegatie ontvangen en de problematiek van de plaatselijke ontwikkeling werd besproken.

De heer Bee werd bijgestaan door medewerkers van de bestuursdienst van Albina. Het contrast was duidelijk, de potentie van het district wordt duidelijk onvoldoende herkend en de plannen liggen in de lades. DNA-lid Bee merkte op dat Marowijne prioriteit moet krijgen van de regering, we moeten het grensgebied met Frans-Guyana beter gaan benutten en inderdaad ook de opleiding van jongeren in dat gebied.
De directe opbrengsten van de fieldtrip was een hernieuwde afstemming met afspraken waarbij uitwisseling zal plaatsvinden via het Erasmus Plus programma en docenten uitwisseling. De studenten zijn verrijkt in inzichten over de regionale ontwikkelingen. Dhr. Ori werd gevraagd twee vakken te doceren bij de Master Toerisme opleidingen. De Franse docenten zullen zich beschikbaar stellen voor het verzorgen van enkele cursussen in Suriname. Eind mei 2019 komt een delegatie van de Franse Universiteit naar Suriname voor overleg en uitwerking van de afspraken. Eveneens zal de vice-president van CTG, Claude Plenet in juni 2019, een bezoek brengen aan AdeKUS.