Maandag 18 juni 2018

Het is de politie onlangs opgevallen dat op de verschillende recreatieoorden er regelmatig vechtpartijen c.q. ernstige verstoring van de openbare orde danwel misdrijven plaatsvinden. De daders die zich hieraan schuldig maken, zijn vrijwel allemaal jongemannen en ze verkeren vaak genoeg onder invloed van alcohol. Ook is te merken dat de security guards van de oorden vaak genoeg niet zijn opgewassen tegen bepaalde calamiteiten. Er wordt zelfs niet ervoor geschroomd om politieagenten te beledigen en te intimideren, omdat deze vaak slechts met 2 of 3 manschappen uitrijden, vermoedelijk vanwege onderbezetting, om ongeregeldheden op de oorden te onderzoeken. Houders van de recreatieoorden hebben hun bezorgdheid hierover uitgesproken bij de regiocommandant en de dc.

In gesprek met Dagblad Suriname geeft commissaris Robby Ramjiawan aan dat samen met de dc besloten is om surveillance te laten uitvoeren met ondersteuning van militairen. Daarnaast heeft de regiocommandant een interventie eenheid ingesteld, die in de nabije omgeving van de oorden post zal vatten en op afroep binnen enkele ogenblikken ter plekke aanwezig kunnen zijn. Deze eenheid heeft de opdracht om hard op te treden tegen ernstige ordeverstoorders op de oorden. ‘Hard optreden betekent dat de daders in zulke gevallen aangepakt zullen worden als zware criminelen. Ze zullen terplekke in de boeien worden geslagen en worden overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. De interventie eenheid is zwaar gewapend. Het is mij ook gebleken dat jongemannen van een bepaalde bevolkingsgroep zich veelal schuldig maken aan onmaatschappelijk gedrag en dat daardoor de calamiteiten ontstaan. Ik vraag de bezoekers om hun dag niet te bederven en zich goed te gedragen en vooral de instructies van de security guards stipt op te volgen. Ik begrijp dat men graag een borreltje of een biertje wil gebruiken. Daar is er helemaal geen bezwaar tegen, zolang je gedrag normaal is en je anderen niet lastig valt. Mensen maken hoge kosten om een mooie dag te hebben met vrienden, familie etc. en dan mag deze dag niet worden bedorven door een stelletje onverantwoordelijk lui. De politie zal ze serieus aanpakken’, benadrukte Ramjiawan. De eigenaren van de recreatieoorden hebben ook voertuigen ter beschikking gesteld ter uitvoering van deze operatie.

Saskia Bandhan