Zaterdag 23 februari 2019

1Open dagen voor vaktrainingen GÇ£Tek leri na SAOGÇ¥De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) organiseerde afgelopen maandag een open dag, die tot en met dinsdag 7 augustus duurt. SAO verzorgt al sinds 1981 vaktrainingen in zowel technische als verzorgende beroepen. Met deze twee openingsdagen wil SAO, die een werkarm is van het ministerie van Arbeid, de gemeenschap meer inzage geven in het trainingsaanbod en het trainingstraject.
“De SAO is niet alleen een opleidingscentrum, maar levert ook diensten aan derden”, zegt waarnemend directeur Joyce Lapar. “Voor zowel het vervaardigen van jassen, kleine reparaties, maar ook bijvoorbeeld voor het servicen van airco’s kan men bij ons terecht.” Het vakinstituut bestaat al langer dan 37 jaar en biedt vaktrainingen aan personen vanaf 16 jaar. “Zowel voor technische als verzorgende beroepen zijn er trainingen en opleidingen mogelijk. Het minimale opleidingsniveau waarover een deelnemer moet beschikken, is de 5e klas van de lagere school. De opleidingen zijn er voor iedereen die interesse heeft in het leren van een vak. SAO doet ook aan her-, bij- en omscholing. Momenteel heeft de SAO 24 vaktrainingen, waaronder elektro huisinstallatie, koeltechniek, automontage, thuiszorg en kraamzorg.”

De waarnemend directeur stelt dat de stichting rekening zal moeten houden met de ontwikkelingen in de samenleving en het gevoerd beleid van de regering om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. De SAO organiseert voor de eerste keer een dergelijke opendag en rekent op ongeveer 200 bezoekers. Bij de rondleiding die Dagblad Suriname kreeg, was duidelijk de uitgebreidheid van de organisatie te zien qua opleidingen. Tijdens een EHBO-demonstratie werd getoond hoe men bij een persoon, die dreigt te verstikken, weer een genormaliseerde ademhaling tot stand kan brengen. In een andere ruimte waren 3 leerlingen bezig een auto te pimpen, die er weer zo goed als nieuw uitzag. Dinsdag is de open dag van 08.00-14.00 en van 17.00-20.00 uur.

RB