Woensdag 20 februari 2019

Aan het hoofd van de nieuwsdienst
van Radio ABC,

Geachte mevrouw,
In uw programma “Welingelichte Kringen’ van 19 augustus jl. is de presentatrice Nita Ramcharan samen met haar panel ingegaan op de landelijke resultaten van diverse schooltypen. Het panel heeft terecht aangegeven dat de Surinaamse gemeenschap niet blij mag zijn met de achteruitgang in het onderwijs. En het lerarenkorps van de Algemene Middelbare School (AMS) sluit zich daarbij aan. Echter, het lerarenkorps van de AMS is totaal niet blij met de ongenuanceerde uitspraken die de heer Henry Orie heeft gedaan als reactie op de vraag van de presentatrice: Hoe is AMS zo achteruit gegaan?
Zijn reactie (letterlijk weergegeven: “Duidelijk het leerkrachten lerarenkorps is behoorlijk … Als je kijkt wie daar les geeft op de AMS, dan kan je direct een aantal conclusies trekken”, vinden wij denigrerend, zwaar beledigend.
Wij menen dat in dit programma goede, zuivere en objectieve informatie aan de luisteraars verstrekt wordt en niet tegen de schenen van gedreven leraren geschopt dient te worden. Als wetenschapper weet de heer Orie wel degelijk dat elke uitspraak gebaseerd moet zijn op onderzoek. Dat heeft hij in dit kader duidelijk nagelaten, of in elk geval geen onderbouwing gegeven aan die uitspraken die hij heeft gedaan naar het lerarenkorps toe.
Ook is de presentatrice ernstig in gebreke gebleven, daar zij niet nader is ingegaan op de verregaande uitspraken van de heer Orie. Het siert elke presentator van een programma om tot het uiterste te gaan, zodat elke gedane uitspraak naar derden goed onderbouwd wordt.
Wij willen de gemeenschap erop wijzen dat het lerarenkorps van de AMS zijn verantwoordelijkheden kent en vanuit die verantwoordelijkheden zijn werk doet naar eer en geweten.
Te uwer informatie willen wij meegeven dat alle leraren van de AMS ten minste van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) of een andere hbo-opleiding afkomstig zijn. Sommigen komen van de Anton de Kom Universiteit. Bovendien zitten bepaalde leraren van de AMS in diverse opstellingscommissies van het vwo-eindexamen. Deze commissies worden door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur samengesteld.
Aangezien wij de heer Orie nimmer op het schoolterrein van de AMS hebben gezien en wij ervan overtuigd zijn dat hij geen onderzoek op de AMS heeft verricht, bevreemdt het ons dat hij tot zo een denigrerende uitspraak is overgegaan.
Wij doen daarom een ernstig beroep op u het daarheen te leiden dat de heer Orie wederom via uw medium de gehekelde uitspraken corrigeert.

Namens het lerarenkorps van de AMS,
L. Zaalman