Zondag 24 maart 2019

1 Ook SBO wil lamlegging op  PL-trajectNiet alleen voor de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) is de maat vol, maar ook voor de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO). Naar aanleiding van de vele ad hoc maatregelen van de directeur van Transport, Joyce Blokland-Wijnstein, voor ‘ordening’ van het particulier vervoer, hebben de bushouders van het PL (Paramaribo-Lelydorp)-traject op 5 december een prikactie gehouden. Daarbij was één van de fysieke ondersteuners Amrish Sidhoe, bestuurslid van SBO. Het is opmerkelijk dat bij de lamlegging van het particulier vervoer door PLO-leden in juni 2018, SBO zich op een afstand had gehouden. Dagblad Suriname vroeg Sidhoe hoe die solidariteit ineens is gekomen. “Ook ik ben een PL-bushouder. Iedere keer komen er nieuwe regels op onze route; de problemen zijn zodanig toegenomen dat stilzitten geen optie meer is.” Sidhoe vindt het overigens frappant waarom Blokland-Wijnstein de regels eenzijdig toepast. Hij verduidelijkt dat de brandstofcompensatie een rechtmatige financiële tegemoetkoming is van de bushouders, die per kwartaal uitbetaald dient te worden. “Als mevrouw Blokland van ons eist om de regels na te leven, hoe komt het dan dat we de dag van vandaag een achterstand hebben van 9 maanden? In het huidig jaar zijn we alleen 1 keer uitbetaald. Wij van de PL-route gaan staken als we van de maand geen brandstofcompensatie ontvangen.” Met de implementatie van de rij- en voertuigenbelasting moeten de meeste bushouders een tarief van ongeveer SRD 900 voldoen. Hierdoor eisen zij dat de subsidie in de huidige maand in orde wordt gemaakt om een lamlegging te voorkomen.

KSR