Donderdag 23 mei 2019

Reshma Mangre

Reshma Mangre

Alhoewel de vakbondsleider Reshma Mangre de noodklok op het Natuurtechnisch Instituut (Natin) heeft geluid op 15 februari 2019, heeft de Onderwijsminister Lilian Ferrier op geen enkele wijze getracht rust in de zaak te brengen. Dit meldt Mangre aan Dagblad Suriname. De leraren van deze onderwijsinstelling kampen al enkele maanden met een
communicatiegebrek tussen de leiding van Natin en de leraren, stagnatie in het
leerprogramma vanaf het eerste kwartaal van het huidig schooljaar, geen uitbetaling aan gecommitteerde leraren, abrupte herverdeling van de lesuren en geen herkansingsmogelijkheid voor de studenten. Mangre, die vanwege de ernst van de zaak een dringende aanpak van Ferrier had verwacht, is verbaasd met de houding van de minister. Het beraad dat sedert 15 februari is ingegaan en vooralsnog inhoudt om tot 10:00 uur beschikbaar te zijn voor de studenten, zal verscherpt worden indien de minister geen aandacht schenkt aan de nijpende kwestie op Natin. Maandag was het nog niet duidelijk op welk ogenblik de leraren van Natin hun actiemodel zullen verscherpen.

KSR