Maandag 18 maart 2019

Reeds geruime tijd is de padieoogst in Nickerie volop in gang. Er valt een beetje regen maar deze is niet van invloed op de oogst en de afvoer van de afgeoogste padie. Dagblad Suriname sprak met de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw. In het prille begin van de oogst, bijkans twee tot drie weken terug, deed zich een situatie voor waarbij de opkopers met een propvolle schuur zaten. Zij konden niet overgaan tot de opkoop van afgeoogste padie. De kleine padieboeren op hun beurt beschikken niet over een schuur voor de opslag van padie, een droger en pelmolen.

Inmiddels is dit euvel tot het verleden gaan behoren, laat Oemraw optekenen. De export die vanwege onbekende redenen was gestopt, is weer op gang. Zo is er dus ruimte vrijgekomen in de schuren en kunnen de opkopers weer volop padie inkopen. De inkoopprijs ligt tussen de SRD 95 en SRD 97.50. In bepaalde gevallen ligt de prijs tussen de SRD 100 en SRD 105. Volgens Oemraw zijn de rijstboeren niet helemaal tevreden met deze prijs. Er zijn rijstboeren die hun geld van afgelopen seizoen nog moeten krijgen van de padieopkopers. De SPBA heeft wel haar kostprijs van padie per hectare en per baal berekend, maar wil deze nog niet prijsgeven. Zij kijkt even de kat uit de boom en zal haar cijfers presenteren nadat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn kostprijsberekening aan de SPBA heeft voorgehouden.

Oemraw laat optekenen dat het beslist geen rozengeur en maneschijn is binnen de rijstsector. Behalve de inputs die steeds duurder worden, worden de rijstverbouwers ook geconfronteerd met dichtbegroeiing van de primaire aanvoerkanalen te Wageningen. Hierdoor kan de irrigatie moeilijk op gang komen. Vaak genoeg zit het Wakay-pompgemaal zonder brandstof. ‘Als dit niet het geval is, dan is het pompgemaal van Wageningen kapot. De regering heeft geen oor voor deze problemen.’

Asha Gajadien-Bhagwat