Dinsdag 19 februari 2019

Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien ergert zich eraan dat bijkans een maand na de oorspronkelijk geplande datum, de regering nog steeds niet in staat is een onderbouwing van de extra te verwachten inkomsten in te dienen in het parlement. Hierdoor kan men de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2018 nog steeds niet hervatten. “Het blijkt wederom dat de regering niet in staat is haar huiswerk af te ronden. Daarom blijf ik zeggen dat deze regering een zwakke regering is. Men is gewoon niet in staat dit land op een waardige manier te besturen”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. De VHP-topper voert aan dat in eerste instantie zijn fractie van assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons begrepen had dat de hervatting vorige week al een feit zou zijn. Echter, op het laatste moment werd die verschoven naar gisteren of vandaag. Uiteindelijk bleek dit ook niet haalbaar te zijn voor de regering. Voor vandaag heeft Geerlings-Simons een openbare commissievergadering uitgeschreven, waar de discussies over de ratificatie van het Minamata-verdrag zullen worden voortgezet. De verwachting is dat dit agendapunt hierna op de eerstvolgende plenaire openbare vergadering zal worden geplaatst. “Het is tot nu toe niet bekend of het volgende week wordt”, aldus de politicus.

FR