Donderdag 21 juni 2018

Het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 en de begroting over het dienstjaar 2017 zijn dinsdagavond na een marathonvergadering aangenomen. Het OP kreeg 31 stemmen voor en 13 tegen, terwijl de begrotingen van 10 ministeries met 30 stemmen voor en 14 stemmen tegen zijn goedgekeurd. De oppositiepartijen VHP, NPS, PL en DOE hebben tegengestemd. Opmerkelijk is dat de Abop-fractie de begroting van Buitenlandse Zaken, Handel, Industrie en Toerisme, Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Sport & Jeugdzaken en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft goedgekeurd. Alle drie moties van de oppositie zijn verworpen, terwijl beide moties van de coalitie zijn goedgekeurd. De motie van de coalitie over veiligheid kreeg ondersteuning van de oppositie, waardoor deze met 44 stemmen is goedgekeurd.

Meer Binnenlands Nieuws