Woensdag 23 januari 2019

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Op maandag 11 juni presenteerde en verdedigde Marchiano M. Garson, werkzaam op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zijn afstudeerthesis “Het decentralisatieproces macro-economisch bekeken”, met als ondertitel: “Macro-economische effecten van het Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) in Suriname”. Hij verkreeg hiermee de titel van drs.

In zijn presentatie behandelde Garson de vraag welke economische ontwikkelingen decentralisatie heeft op lokaal en regionaal niveau. Een van de effecten van decentralisatie is burgerparticipatie. Het decentralisatieproces heeft een residueel effect, dit zijn de bijeffecten zoals de herallocatie van belasting -en niet belastingmiddelen. Districten kunnen zelfstandig inkomsten verwerven door districtsverordeningen in te stellen. Ook het stimuleren van ondernemerschap is een verdienmodel voor de districten, die uiteindelijk ook zorgen voor inkomsten ten behoeve van de staat.

Voor kwantificering van het residueel effect is gekeken naar vermakelijkheidsbelastingen, waarvan Paramaribo die een van de pilotdistricten is, tot de grootste inkomstenbronnen voor de staat behoort. Verder is ook gekeken naar onroerendgoedbelastingen en sociale bijdragen. Bij deze laatste zijn bedrijven de verplichting aangegaan om vanuit corporate social responsibility afdrachten te doen aan het districtsfonds. Voor de in dit onderzoek meegenomen districten bedragen de sociale bijdragen op jaarbasis SRD 5 miljoen.