Dinsdag 14 mei 2019

Reshma Mangre

Reshma Mangre

Na lang aan de weg getimmerd te hebben, kan er eindelijk een herstart gemaakt worden met de onderhandelingen betreffende de onderwijsinhoudelijke zaken. Morgen, donderdag, wordt het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) ontvangen door de directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Natasia Bennanon. Dit meldt vakbondsleider Reshma Mangre aan Dagblad Suriname. “Wij zijn donderdag uitgenodigd door de Onderwijsdirecteur om te praten over de knelpunten binnen het onderwijs.” Mangre accentueert dat de kwestie IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren), waar het collegejaar niet eens begonnen is, op de onderhandelingsagenda staat. Ook de lesurenkwestie wordt aan de kaak gesteld, evenals het overleggen van een attest bij een ziekmelding van één dag. Ook de uitbetaling aan de parttime leraren van de middelbare scholen is een agendapunt. “Dat van het attest staat in schril contrast met de Personeelswet. Volgens de wet hoef je niet bij de eerste dag waarop je ziek bent een attest over te leggen.” Mangre verduidelijkt dat ze niet met verwachtingen stapt naar het Onderwijsministerie. “Voor mij is alleen van belang dat er gewerkt wordt naar oplossingen.”

KSR