Woensdag 15 mei 2019

1Ondernemersavond mond uit in pittige discussie.1 (Copy)Eblein Frangie aan de tand gevoeld

De ondernemersavond op 12 maart in de KKF-conferentiezaal is uitgemond in een pittige discussie, waar de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging tevens directeur van Finabank, Eblein Frangie, aan de tand is gevoeld. Alhoewel hij de ondernemers trachtte bij te brengen dat banken hun bedrijfsvoering op de internationale regelgeving moeten baseren en daardoor wat onaangenaam kunnen overkomen op de klanten (nieuwe regels/ allerlei bevragingen/ langere wachttijden), namen de ondernemers geen genoegen met deze toelichting. In klinkklare bewoordingen maakten zij duidelijk dat de regels die de Surinaamse banken hanteren ernstig in strijd zijn met de basisbeginselen van bankieren. Eén van deze basisbeginselen is dat een rekeninghouder onbeperkt toegang dient te hebben tot de eigen bankrekening, ongeacht of het chartale of girale transacties betreft.

Bankkoers en cambiokoers niet in evenwicht
Frangie deelde mee dat de chartale transactiekosten in het leven zijn geroepen om het giraal betalingsverkeer te stimuleren, daar de chartale transacties veel meer kosten (onder andere voor personeel en systeemonderhoud) met zich meebrengen voor de banken. “Overmakingen, lokaal en internationaal kunnen ongelimiteerd. Op het moment dat je voldoet aan de overmakingsvereisten kan je heel gemakkelijk girale transacties verrichten.” Eén der aanwezigen bracht aan het licht dat de wisselkoersen bij de banken lager zijn dan bij de cambio’s. Hierdoor zijn overmakingen vanuit een USD-bankrekening naar een SRD-bankrekening niet gunstig. Frangie onderkende dat er een discrepantie is tussen de bankkoers en cambiokoers. “De bankkoers is de richtkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). En daarbuiten is er inderdaad een hogere koers. Zodra de discrepantie tussen die 2 koersen groter wordt, is het publiek geneigd om minder giraal te bankieren”, concludeerde Frangie.

Geen uniformiteit bij cashtransacties banken
Een ondernemer, die wilde weten of er uniformiteit is onder de banken voor wat betreft de kosten voor cashtransacties, kreeg van Frangie te horen dat de kosten per bank verschillen. “De Bankiersvereniging maakt geen prijsafspraken”, accentueerde Frangie. “Ik krijg dan de neiging om het geld onder mijn matras te bewaren”, gaf de ondernemer hierop te kennen. Volgens Frangie bieden de POS-apparaten en mobilebanking een uitkomst; het is veiliger en transparanter om transacties van vooral kleine bedragen te verrichten. De klant hoeft daardoor niet naar de bank te stappen. Contante stortingen zijn in Suriname overigens uitsluitend bij de bank mogelijk. De ondernemer vroeg zich voorts af waarom er net als in het buitenland geen apparaten aanwezig zijn waarmee klanten stortingen kunnen verrichten. “Net als bij een POS-apparaat waar je geld neemt, kan er toch een apparaat zijn waar je geld kan storten? Maar dat hebben wij niet in Suriname.”

Bankproducten voldoen niet aan de huidige tijd
“De banken willen dat we anders moeten denken, maar de producten die de banken aanbieden laten veel te wensen over”, luidde een andere opmerking uit de zaal. Alhoewel Frangie zich bewust is dat de bankproducten continu ontwikkeld moeten worden, onderkende hij dat er inderdaad werk aan de winkel is. Hij voegde daaraan toe dat de Surinaamse banken wel de basisproducten te bieden hebben: online banking, POS en ATM, waarbij allemaal kosten in rekening worden gebracht.

Klanten moeten hun bank zorgvuldig uitkiezen
In de optiek van Frangie moeten klanten wat kritischer zijn bij het uitkiezen van een bank. Als voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging benadrukte hij dat klanten ook de overstap moeten doen indien een bank niet voldoet aan hun profiel. “Ondertussen zijn er 9 banken in Suriname. You have to choose the best one. We zijn vaak geneigd om te blijven bij die ene bank.” Hiervan moesten enkele wenkbrauwen in de zaal fronsen; de Surinaamse banken verschillen qua service, snelheid en kosten niet veel van elkaar. “De medewerkers worden bovendien niet getraind om de kritische klanten te woord te staan”, werd door een ondernemer geopperd.

Stimulering giraal verkeer is als een verplichting
Een andere ondernemer ervaarde de wijze van stimulering vanuit de banken om meer giraal te betalen als een straf/verplichting. “De klant moet de keus hebben of ze giraal of chartaal willen betalen. Op dit moment voelt het als een verplichting aan. En dat is wat wij als ondernemers duidelijk proberen te maken. Ik moet anytime over mijn geld kunnen beschikken, zonder iedere keer afspraken met de bank te maken.” Frangie reageerde hierop als volgt. “Als we in deze mate verder gaan met de contante middelen, lopen wij het risico om als land geïsoleerd te raken.”

KSR