Maandag 25 maart 2019

Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Nirmala Maikoe, heeft maandag gepersisteerd bij haar eerder gevorderde straf tegen de verdachte Filho B., meer bekend als Piawi. Tegen deze verdachte heeft het OM op de vorige zitting een gevangenisstraf van 18 jaar wegens doodslag geëist. De verdachte heeft het slachtoffer Fabio Da Silva Sousa op 25 december 2016 te Toematoe bewerkt met een mes. Als gevolg van de opgelopen letsels is het slachtoffer komen te overlijden. Het slachtoffer was bijkans 2 weken ter observatie opgenomen. Hij had 2 steken opgelopen, namelijk aan zijn borstkas en aan zijn rug ter hoogte van zijn stuit. Hij was niet aanspreekbaar. Als gevolg van de opgelopen letsels overleed hij. Openbare aanklager Nirmala Maikoe gaf aan dat er in dit geval geen sprake was van moord, maar van doodslag. De politie vernam van het latere slachtoffer dat hij in een woordenwisseling was verwikkeld met de vriend van de verdachte. Piawi had het slachtoffer steekverwondingen toegebracht en verliet gelijk daarna de plaats. Volgens 2 andere getuigen was de verdachte Piawi niet betrokken bij de vechtpartij. Op een gegeven moment hielden de 2 het slachtoffer in een wurggreep vast, waarna deze verdachte met een mes steken toebracht aan het slachtoffer. De verdachte was daar bezig te borrelen toen het geval zich voordeed. Hij had in feite niets te maken met de ruzie, echter heeft de verdachte op verschillende momenten bij de politie toegegeven dat hij onder invloed van alcohol het slachtoffer had neergestoken.

Rekening houdend met alle feiten en omstandigheden eiste het OM tegen de verdachte Filho een gevangenisstraf van 18 jaar onder aftrek. Zij merkte op dat dronkenschap het feit niet wegwerkt. De verdachte heeft door zijn handelen onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. Advocaat Georgette Leter vroeg om een gepaste correctie te willen opleggen in het voordeel van de verdachte. Hij verkeerde onder invloed van alcohol toen het feit zich voordeed. De raadsvrouw gaf aan onder welke omstandigheden het feit zich heeft voorgedaan. De verdachte was daar niet alleen. Ze waren in een feeststemming. Op een gegeven moment is hij gaan bemoeien met de zaak. De verdediging verzocht de rechter om de omstandigheden mee te nemen bij haar eindoordeel. De verdachte heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen. Alleen is het feit niet bewust gepleegd, benadrukte de advocaat. De verdachte is bovendien een first offender en hij heeft spijt betuigd omtrent het gebeurde. De raadsvrouw gaf aan dat het een daad is van onbezonnenheid. In zijn laatste woord gaf de verdachte aan dat hij helemaal niet erbij stil had gestaan dat zoiets zou gebeuren. Hij zal nooit meer in de fout gaan. Verder is hij zich ook wel van bewust dat hij niet ongestraft naar huis zal gaan. Hij deed daarom een verzoek aan de rechter om hem niet zo zwaar te willen straffen en de eis van de officier in zijn voordeel te verlagen. Kantonrechter Ingrid Lachitjaran stelde deze zaak uit naar 4 juni. Op die dag velt de magistraat vonnis in deze zaak. De verdachte blijft aangehouden.

Saskia Bandhan