Maandag 18 maart 2019

1OBS-“Situatie blijft ongewijzigd”De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) heeft besloten dat de lamlegging van het schoolvervoer en openbaar vervoer (NVB) ongewijzigd blijft. Dit bevestigt Kenneth Themen, voorzitter van OBS, tegenover Dagblad Suriname. De voorlopige loonsverhoging van 25% voor januari en februari met terugwerkende kracht (twk) voor deze 2 maanden, is sinds de lamlegging op maandag nog steeds geen feit. De bus- en boothouders zien om die reden geen nut om in dit stadium gas terug te nemen. OBS heeft namelijk ‘genoeg ervaring opgebouwd om water bij de wijn te doen tijdens onderhandelingen met de autoriteiten, welke nimmer tot de gewenste resultaten heeft geleid’. Daarom ziet OBS erop toe dat de financiële afspraken uitgevoerd worden. Zolang dit niet plaatsvindt, zal de lamlegging niet opgeheven worden.

Themen deelde mee dat de directie van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) op woensdag een voorstel heeft aangeboden aan het OBS-bestuur. “Dat voorstel biedt enigszins wel licht in de tunnel, maar dat zullen de leden moeten bepalen. We stellen het erg op prijs dat de NVB-directie met oplossingsmodellen is gekomen.” Dit voorstel wijkt nogal af van de harde eisen die OBS heeft gesteld. Het houdt in dat de bus- en boothouders van het NVB voor december en januari uitbetaald worden met een twk voor deze maanden alsook een twk voor februari, terwijl de schoolvervoerders voor de geleverde diensten in februari genoegen moeten nemen met de reguliere betaling. Woensdag is er overigens op het laatste moment een overmaking verricht voor de schoolvervoerders op basis van het oude tarief. Wat de OBS-voorzitter voorts hekelt, is dat de regering ‘rondvertelt dat de overmaking op 28 februari 2018 heeft plaatsgevonden, terwijl dat van geen enkele kant klopt’. “Aan ons is voorgehouden dat er voor 3 maanden uitbetaald zou worden bij NVB en dat is niet gebeurd. De afspraak is dus zowel bij het schoolvervoer als NVB-vervoer onvolledig, wat betekent dat er niets veranderd aan de lamlegging. We hebben maanden terug gewezen op het gevaar van het niet nakomen van de afspraken en toch is er niet adequaat daarop ingespeeld”, aldus Themen.

KSR