Zaterdag 21 juli 2018

De bond bij het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) is op 31 juli, na twee jaren, met de directie om de tafel geweest voor de onderhandeling om een collectieve arbeidsovereenkomst. De eisen van de bond zijn toegelicht. De notulen van de vergadering zijn vervolgens toegestuurd naar de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er was op dat moment nog geen leiding in de raad van commissarissen. De directie wacht nog op directieven van de minister. Een cao-onderhandeling heeft twee jaren op zich laten wachten. De werknemers van NVB willen een loonaanpassing zien op grond van hun nieuwe cao.

De bond had op 27 juli een brief overhandigd aan de directie. In de brief was een aantal aandachtspunten aangekaart, dat acuut aangepakt moet worden. Het gaat om namelijk het uitblijven van een collectieve arbeidsovereenkomst, lastige werkomstandigheden en de jarenlang slepende functie beschrijvingen en herwaarderingen. De bond vindt nog steeds dat zijn eis realistisch is. Er is in 2016 geen loonsverhoging ontvangen. De inflatie heeft haar werk echter wel gedaan. Er is een percentage aan loonsverhoging gevraagd naar aanleiding van de situatie in het land, en wat allemaal is ontbeerd in 2016. Het percentage is hetzelfde voor alle werknemers. Het getal wordt nog niet prijsgegeven, aangezien de leden daartoe eerst moeten worden geïnformeerd.

De vakorganisatie had in haar brief een voorlopig bod gedaan aan de directie om voor verstrijken van het jaar de mensen tijdelijk iets te geven. Daarmee moeten zij hun gezinnen kunnen onderhouden, dit in afwachting op de cao. Ook de voorlopige voorzieningen zijn toegelicht tijdens de onderhandeling. Intussen is er al een president-commissaris benoemd bij de RvC. Die zal de notulen hoog waarschijnlijk overnemen om vervolgens directieven te geven aan de directeur.

Kavish Ganesh