Zaterdag 16 maart 2019

Om nieuwe biometrische identiteitskaarten te vervaardigen, heeft Suriname een financieringsovereenkomst voor 9,2 miljoen US dollars getekend. VHP-assembleelid Riad Nurmohamed, lid van de commissie van rapporteurs bij de ID-kaartenwet 2018, vindt dat de regering gedocumenteerd zaken moet verduidelijken in De Nationale Assemblee (DNA). “Ik had gevraagd dat de regering informatie hierover kon sturen. Ik wil zien van de financieringsovereenkomst inhoudt. Er was ook gezegd dat er een aanbesteding was gehouden, kunnen wij die stukken dan krijgen. Laten wij zien wat er daar staat en hoe de gunning gegeven is”, zei de parlementariër gisteren tijdens de openbare commissievergadering. Suriname wordt door Servië ondersteund bij het uitvoeren van dit project, nadat software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van biometrische ID-kaarten eerder daar zijn aangeschaft. De politicus uitte ook zijn bezorgdheid over de opslagplaats van dure apparatuur na de recente inbraken en diefstallen bij overheidskantoren. De parlementariër vraagt zich ook af hoe Suriname dit project op lange termijn zal continueren en wat de kwaliteit is van de machines uit Servië. Ervaring in andere landen leert dat apparatuur jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten van 5 tot 10% heeft. “Ik kom al gauw op 500.000 US dollars die je jaarlijks vrij moet maken voor onderhoud”, aldus de politicus.

FR