Maandag 18 juni 2018

De rol van vakbonden en vakverenigingen dient niet te vervagen. Die moeten blijven opkomen voor de belangen van hun achterban. Dit stelt volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed, na al de heen en weer beweringen in de media te hebben vernomen inzake de positie van onderwijsgevenden. Ook in de vakantie is de bond van leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname actief haar leden aan het informeren.

Nurmohamed gaat niet in op de beweringen, die vanuit de vakbonden als vanuit de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden geuit. Hij wenst alleen de nadruk te leggen op de rol en verantwoordelijkheden van vakbonden. “Het is belangrijk dat vakbonden opkomen voor de belangen van hun achterban. Als deze mensen eerder niet waren opgekomen voor hun belangen, waren zij al lang vertrokken uit het land. Ook de minister en ik zijn een product daarvan”, stelt de parlementariër. Hij merkt op dat het geen geheim is dat de regering grip wenst te hebben op vakbonden. “Het zou een kenmerk zijn van zo een type regering om controle te hebben op vakbonden. Over alle andere instituten heeft hij al controle. Die zijn verarmd. De universiteit is een sprekend voorbeeld van”, stelt Nurmohamed.

Voorbereidingen van wie dan ok om acties te boycotten, of salarissen in te houden, zou volgens Nurmohamed alleen kunnen komen van een regering met een signatuur van dictatuur. Dit heeft zich volgens hem bij alle regeringen voorgedaan.