Zaterdag 15 december 2018

President Desi Bouterse beloofde het Surinaamse volk in de afgelopen jaren heel veel. Zonder enige financiële onderbouwing heeft hij de kiezers toen allerlei megabeloftes gedaan. “Zijn stokpaardjes waren vooral meer werkgelegenheid, harde aanpak van de criminaliteit en uitbanning van corruptie, meer woningen (18.000 in totaal) en percelen die vooral ter beschikking gesteld zouden worden aan jonge gezinnen, tramverbinding Paramaribo-Zanderij, brug naar Guyana en naar Frans-Guyana, Highway naar Brazilië en vooral niet te vergeten de meest spraakmakend belofte, Suriname, de voedselschuur van het Caribische gebied. De president gaf aan dat zelfs de plannen om te komen tot een voedselschuur al klaarliggen en met buitenlandse deskundigen zullen die plannen worden uitgevoerd.” Het regeringsbeleid wordt volgens assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) nu overspoeld door zorgwekkende ontwikkelingen. “Het accent van de voedselschuur verdwijnt en Suriname gaat nu richting een drugsschuur, het buitenlands beleid verschuift van diplomatie met kennislanden naar diplomatie met niet-normale landen, mensen moeten meerdere banen zoeken en het aantal zwerfkinderen neemt toe”, zei Nurmohamed dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). De politicus voerde aan dat hij via verschillende mediaberichten geconstateerd heeft dat het aantal drugsvangsten in de afgelopen periode drastisch is toegenomen.

‘We hebben periodes gehad waar onder de stoel van een minister 90 kilo cocaïne is verdwenen’
Deze opmerking viel echter niet in goede aarde bij assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en NDP-fractieleider Andre Misiekaba. Volgens de parlementsvoorzitter mag de VHP’er tijdens zijn betoog in de DNA niet verwijzen naar mediaberichten, maar zijn bevindingen staven met concrete cijfers vanuit het ministerie van Justitie en Politie. “Het is een schande van een parlementariër om hier te staan en te roepen dat het land een drugsschuur is. We hebben periodes gehad waar onder de stoel van een minister 90 kilo cocaïne is verdwenen. Wij hebben toch niet geroepen dat het land een drugsschuur was. Lid, houd op!”, stelde Misiekaba. Volgens de NDP’er ondersteunt hij elke initiatief dat drugsonderzoeken bevordert, want ook hij maakt zich zorgen hierover.

In twee jaar 15.000 kilogram aan cocaïne ontdekt
Nurmohamed kreeg ondersteuning van fractiegenoot Krishna Mathoera. Volgens Mathoera is in de afgelopen 2 jaren in totaal 15.000 kilogram aan cocaïne ontdekt die gelinkt is aan Suriname. “Het ministerie van Justitie weigert de cijfers vrij te geven. Ook heb ik een aantal keren met de waarnemend korpschef gemaild, maar de cijfers krijgen wij niet”, stelde de politica. Erger volgens Mathoera is dat de regering in de begroting aangeeft drugsvangsten met een derde te willen verminderen, maar het geraamde bedrag daarvoor van SRD 19 miljoen naar SRD 10 miljoen heeft teruggebracht.

FR