Donderdag 24 januari 2019

De afgelopen dagen is het verdrag over kwikgebruik en uitbanning, ook wel de “Minamata Convention on Mercury” genoemd, in openbare vergaderingen behandeld in het parlement van Suriname. Het DNA-lid Riad Nurmohamed (VHP-fractie) heeft hierbij aangeven dat in de afgelopen 15 jaren goud delven ongecontroleerd en fors is toegenomen, waardoor grote hoeveelheden kwik in de natuur terechtkomt. Hoewel er officieel geen exacte cijfers beschikbaar zijn, durft hij op basis van zijn eigen informatie wel te stellen dat er meer dan 10.000 kg kwik per jaar het milieu inkomt.

Volgens critici heeft de regering onvoldoende gedaan op dit stuk. Langer dan 15 jaar komt kwik Suriname illegaal binnen. “Grote delen van het land (meer dan 45.000 ha) is verwoest, vooral in Oost Suriname. Meer dan de helft van de rivieren in Suriname is besmet met kwik”, meent Nurmohamed. “Bewoners van Sipaliwini en Brokopondo, ook kinderen, worden ziek door enorme kwikhoeveelheden in hun lichaam. Kwikgehalten van tussen de 5 μg/g en 26 μg/g zijn gevonden in het haar van deze mensen. De grens is 2 μg/g. Deze bewoners moeten drinkwater uit de rivier gebruiken, eten voornamelijk vis uit de rivier, maar ademen ook de kwikdampen in”, brengt hij in herinnering.

Suriname heeft naar het oordeel van Nurmohamed niet te wachten op het Minamata Verdrag. Deze problemen hadden al lang opgelost moeten worden. Volgens het DNA-lid heeft de regering geen vaderlandsliefde geëtaleerd en is zij zelf kennelijk besmet met het goudvirus. Het volk van Suriname wordt langzaam besmet met het kwik. Nurmohamed roept de regering op om snel ordening te brengen in de ongecontroleerde goudmijnbouw, meer geld vrij te maken voor de vele problemen in deze sector en een grote schoonmaakcampagne te beginnen, maar vooral de zieke mensen te helpen. Het maar blijven beloven dat de illegaliteit zal worden aangepakt, heeft tot heden geen soelaas geboden.

Nurmohamed voorspelt dat een grote gezondheidscrisis kan uitbreken als de regering niet snel optreedt, maar erger nog dat de veiligheid van de staat ernstig in gevaar zal komen, wanneer de inheemsen en tribale gemeenschappen niet meer kunnen leven in hun gebied. Hij roept echter de binnenlandbewoners ook op om te waken voor en voorkomen van omkooppraktijken van de regering. “Ze komen nu al langs met concessies om uit te delen in uw dorp”, aldus Nurmohamed.

Er moet echter bij worden vermeld dat kwikgebruik niet alleen in het binnenland en de illegale goudsector voorkomt. Ook in kuststrook worden Suriname hieraan blootgesteld. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld chloorproductie, verfproductie, papierverwerking, cementproductie, bauxietverwerking, houtverwerking, goudopkoop en -verwerking, tandklinieken, tattoo shops, skin lightening creams die gebruikt worden en eye care, sieraden, rattengif, speelgoed en elektrische producten.

Daarnaast wordt kwik ook gebruikt in medicamenten, waaronder hormoonbehandeling, vaccinatieproducten, Bilharzia-behandeling, antiseptische producten, antischimmel-producten, mercurichrome, imoglobine preparaten, de huidtest, oogbehandeling, oorbehandeling, vaginale spermatozoïden, neusspray en de aambeienbehandeling. Het werk blijkt in ieder geval niet gemakkelijk te worden voor de autoriteiten, gezien zij op een groot deel van de hiervoor genoemde producten, zeker in de productiefase, geen invloed heeft.

Kavish Ganesh