Vrijdag 19 april 2019

Parlementariër Riad Nurmohamed is van oordeel dat het parlement de regering in problemen brengt door de wet op de conceptbegroting voor het dienstjaar 2019 nog steeds niet te behandelen. Vooralsnog staat bekend dat de wet pas op 4 februari wordt behandeld. Inmiddels blijkt dat vanwege het wegblijven van een nieuwe begroting voor de regering, er op de universiteit problemen ontstaan. Die universiteit kan haar personeel de beloofde twk op de salarisverhogingen niet betalen, gezien de regering nog werkt met de begroting van het dienstjaar 2018.

“Het is correct dat als de begroting van het nieuwe jaar niet goedgekeurd is, er geen grote uitgaven gedaan kunnen worden. De regering kan wel gerust doorgaan met uitgaven, volgens de begroting van 2018”, stelt Nurmohamed.

Hij brengt echter ook in herinnering dat de problemen op de universiteit zich in beginsel niet hoefden voor te doen, als de regering beter beleid had voor de universiteit.

“Vroeger was het zo dat de universiteit uit haar reserves dit soort onvoorziene omstandigheden zelf kon betalen. Sinds 2014 zijn de reserves echter helemaal weggezogen. Integendeel blijkt sinds 2015 het omgekeerde te gebeuren. Wij hebben een schuld van SRD 60 miljoen. Er zijn geen reserves. De reserves zijn meegenomen door derden, en wij zitten te kijken naar funderingen van gebouwen”, stelt de parlementariër. De rapportage van het bestuur van de universiteit in 2016 heeft de schuld van de universiteit vastgelegd. De schuld staat sinds toen nog op hetzelfde niveau.

Nurmohamed benadrukt dat er eindelijk haast gemaakt moet worden met het behandelen van de begroting. Dit is pas de eerste organisatie die de dupe wordt van de vertraagde komst van een nieuwe begroting. Meer kunnen nog volgen.

“De begroting moest in 2018 al behandeld worden. Zo brengen wij de regering als parlement in problemen”, meent hij. Geen enkele reden of argument voor het niet behandelen van de wet gaat volgens de parlementariër op. De regering heeft haar begroting op tijd ingediend en wij moeten dat behandelen. Punt. Alle andere dingen moeten wachten”, aldus de parlementariër.

Kavish Ganesh