Dinsdag 17 juli 2018

Nurmohamed juicht aanzet transparantie NH toeHet ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd waarop alvast informatie te vinden is over uitgegeven concessies in de mijnbouwsector. Volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed is zeer content met deze stap van de regering. “Voor de begrotingsbehandeling heb ik 3 brieven gestuurd naar 3 ministeries om informatie op te vragen. Nog steeds moet je tot de hoogste man praten om aan informatie te komen. Alleen de minister van Openbare Werken heeft binnen 48 uren gereageerd. Dat is onacceptabel in deze tijd. Het wordt hoog tijd dat men transparant wordt. Ik moet kunnen zien waar er nog vrije concessies zijn. Ik moet kunnen zien wanneer een vergunning vervalt. Het is altijd een politieke chantage geweest van alle regeringen. Het is daarom correct dat ik deze handeling van de regering goed praat”, stelt hij.

Volgens Nurmohamed is dit natuurlijk niet compleet. De kaarten van houtconcessies bijvoorbeeld zijn nog niet opgenomen. Hij geeft wel toe dat het een hell of a job is om dit soort van kaarten te produceren. Procedures voor aanvraag van concessies bijvoorbeeld moeten ook transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn. “Ik moet weten wat de procedures zijn, wat ik moet indienen, wanneer ik antwoord krijg, wanneer er beslissingen zijn. Ik juich het toe dat NH de eerste concrete stap heeft gezet naar transparantie, zodat het volk kan volgen wat er met zijn land gebeurd”, meent hij. Nurmohamed ziet dit model graag worden toegepast door andere ministeries. Hij denkt dat het parlement dit zeker zou ondersteunen.
“Elke burger heeft het recht om bijvoorbeeld een stuk grond aan te vragen. Als een burger een brief/klacht richt aan een ministerie, moet die verzekerd zijn van een antwoord, ongeacht positief of negatief. Ik hoop echt dat deze regering het doet, want geen enkel ander regering heeft het tot nu toe gedaan. Wat goed is, zal ik stimuleren”, meent Nurmohamed.

De VHP’er sluit af met de stelling dat het werk niet stopt bij het transparant maken van de informatie. “Daarmee heb je geen ontwikkeling. De volgende stappen zijn belangrijk. Hoe gaan wij om met deze informatie? Men is er altijd bang voor geweest. Nu pas zul je omgaan met het probleem”, aldus Nurmohamed. De website (geologymining-sr.maps.arcgis.com) valt onder de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst.

“De GMD biedt geen garanties of rechtszekerheid, noch expliciet, noch gesuggereerd ten aanzien van de compleetheid, accuraatheid of correctheid van de informatie weergegeven op deze web-applicatie. De GMD vrijwaart zich ook van aansprakelijkheid voor mogelijke incorrecte, incomplete of inaccurate informatie weergegeven op deze webapplicatie. Door gebruik te maken van deze web-applicatie en de informatie in de web-applicatie, vrijwaart de gebruiker de GMD zijn respectievelijke medewerkers, leveranciers, consultants en partners van enige aansprakelijkheid geassocieerd met het gebruik van de web-applicatie.”

Kavish Ganesh