Woensdag 23 januari 2019

31 opleidingsinstituten verzorgen onderwijs dat niet geaccrediteerd isHet bestuur van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (Nova) heeft op dinsdag de ‘Nationale Dag voor Accreditatie’ georganiseerd in de Ballroom van Lalla Rookh. Het thema daarbij luidde als volgt: ‘Meer kwaliteit in het hoger onderwijs’. Lilian Callender, directeur van Nova, merkt op dat er thans 38 opleidingsinstituten geregistreerd zijn in Suriname waarvan slechts 7 instituten over geaccrediteerde studierichtingen beschikken. “Dus 31 instituten verzorgen onderwijs dat niet geaccrediteerd is. En daar worden wij niet vrolijk van”, zegt Callender in gesprek met Dagblad Suriname. Er dient om die reden een zekere mate van bewustwording op gang te komen om de kwaliteit van het hoger onderwijs in Suriname op te krikken. “Met zo een bijeenkomst/seminar willen we de actoren stimuleren om aandacht te besteden aan kwaliteit.” Het Elsje Finck-Sanichar College (Covab), Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) en Polytechnic College Suriname (PTC) waren enkele opleidingsinstituten die geparticipeerd hebben aan dit symposium.

Het accreditatievraagstuk is overigens vervat in de Wet Nova van 22 mei 2007, welke werd bekrachtigd in 2008. Daarom is 22 mei uitgekozen voor de ‘Nationale Dag voor Accreditatie’. Naar zeggen van de Nova-directeur heeft de onderwijskundige Marie Levens deze wet voorbereid. “Zij heeft veel ervaring op het gebied van kwaliteit binnen het onderwijs op alle niveaus. Daarom heeft ze gewerkt aan de Wet Nova.” Alhoewel Nova in 2012 van de grond is gekomen, is het de eerste keer dat zo een symposium is georganiseerd. “We willen nu jaarlijks extra aandacht vragen voor de kwaliteit van het hoger onderwijs, zoals de wet dat voorschrijft.” Volgens Callender is de enige universiteit van Suriname intensief bezig om de opleidingen te accrediteren. Zo zijn de studierichtingen Bedrijfskunde en Psychologie inmiddels geaccrediteerd, terwijl de erg populaire studierichting Rechten nog geen accreditatiestatus draagt. Nova zelf oefent geen druk uit op de opleidingsinstituten om te werken aan kwaliteitsverbetering. Door bewustwording te creëren, tracht Nova wel om de instituten het nut van accreditatie bij te brengen. “Ik vind dat instituten meer moeten samenwerken om van elkaar te kunnen leren. Niet alleen de studenten hebben belang bij de accreditatie, maar ook de samenleving; accreditatie duidt namelijk op kwaliteit”, aldus Callender.

KSR