Vrijdag 19 april 2019

Oogstperiode vangt in maart aan

De vaststelling van een marktconforme padieprijs geniet nog steeds niet de nodige aandacht van de regering, terwijl dit telkenmale aan de kaak is gesteld. Tot deze constatering komt de volksvertegenwoordiger, Jitendra Kalloe (VHP). In gesprek met Dagblad Suriname attendeert hij de autoriteiten erop om haast te zetten achter de vaststelling van de padieprijs, aangezien de oogstperiode in maart aanvangt. Kalloe vindt het triest om de regering haar verantwoordelijkheden iedere keer voor te houden. “Er moet zo spoedig mogelijk onderhandeld worden met de padieproducenten en –verwerkers over een werkbare padieprijs. De prijscalculatie wijst uit dat alleen de kostprijs boven de SRD 125 is komen te staan.”

Kalloe verduidelijkt om die reden dat de nieuwe padieprijs niet minder dan SRD 125 mag bedragen. Hij voert aan dat er overigens minder padie is ingezaaid vanwege de vele gebreken vanuit de overheid; zo is er maximaal 18.000 hectaren ingezaaid. “Op Wageningen heeft men 4.000 hectaren niet kunnen inzaaien. Op Middenstandspolder is er deels ingezaaid. En wie is hiervoor verantwoordelijk? De overheid!” Onlangs werd meegedeeld dat de regering wederom een lening is aangegaan van USD 15 miljoen voor de aanschaf en installatie van 19 pompen voor de ontwatering. Kalloe vraagt zich af wanneer dit eindelijk zover zal zijn. De pompen die initieel uit India waren gehaald en in het afgelopen jaar op Wageningen zijn gestationeerd, zijn nimmer ingezet. Hierdoor verkeert Kalloe niet in een hoerastemming over het voornemen van de regering om de waterproblematiek van de agrariërs aan te pakken; zien is geloven.

KSR