Woensdag 22 mei 2019

1 Nog geen aanbesteding gehouden voor  baggerproject SurinamerivierPresident Desi Bouterse heeft in zijn nieuwjaarsrede de noodzaak van het uitbaggeren van de Surinamerivier aangegeven. De afgelopen 10 jaar zijn de baggerwerkzaamheden uitgebleven, waardoor de vaargeul is gaan dichtslibben. Dit maakt het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker dan ooit. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft in april 2018 de draad opgepakt, door allereerst een stakeholderoverleg te beleggen om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

In de afgelopen 8 maanden heeft het technisch team, onder leiding van minister Patrick Pengel, meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het Nimos, de adviseur over milieu-aangelegenheden op het kabinet van de president (W. Lackin) en de president. In deze periode is gewerkt aan het updaten van het programma van eisen, dat aan elk aanbesteding- en gunningsproces vooraf gaat. De quick-review van het projectontwerp en het updaten van de Environmental Social Impact Assessment (ESIA) zijn overige significante aspecten waar vordering op is geboekt.

Op zeer kort termijn start de MAS samen met consultants met noodzakelijke bemonsteringen in de Surinamerivier, ter verificatie van de oorspronkelijke uitgangspunten en zal de ontwerpconsultant de laatste nautische data verwerken. In deze zelfde periode zullen diverse stakeholders door de MAS en haar consultants geïnformeerd worden over de uitvoering van het project.

Binnen afzienbare tijd en zoveel mogelijk simultaan, zal het aanbestedingsproces worden doorlopen.
Ten overvloede wenst het ministerie mede te delen dat dit project momenteel aan geen enkele partij is gegund en er geen overeenkomst is voortgevloeid uit een aanbesteding.

Het baggeren zal ongeveer 10 maanden in beslag nemen. Dit is ook afhankelijk van de massa dat uit de rivier gehaald moet worden. Er zijn sommige plekken in de rivier die 30 meters breed zijn. Die moeten tot 70 meter worden gebaggerd. Er zal tot een diepte van 6.5 meter (bij laagwater) moeten worden gebaggerd. Volgens de data uit 2014 was er 4.3 miljoen kubieke meters aan volume uit de rivier te baggeren. Het baggeren zou toen ongeveer 8 maanden duren. 4 jaren later zal er veel meer volume uit de rivier te halen zijn, wat resulteert in een mogelijk langere werktijd. Volgens het concept jaarplan 2019 is er in het kader van beleidsprogramma’s voor de haalbaarheidsstudie (rapport) rond het baggeren van de Surinamerivier US$ 70.000 opgebracht. Dit is ook op de begroting van de regering opgenomen. Vooralsnog heeft de regering op haar conceptbegroting SRD 90.2 miljoen gereserveerd voor het baggerprogramma. De financiering staat voor nu onder een post van leningen.

Kavish Ganesh