Vrijdag 14 december 2018

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) belegt op zaterdag wederom een openbare vergadering in de vergaderzaal van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Deze vergadering zal omstreeks 11:00 uur aanvangen. Daarbij zullen vertegenwoordigers van de 5 vaste commissies, te weten Sociaal Welzijn & Maatschappelijke Zaken, Onderwijs & Ontwikkeling, Sport & Recreatie, Voorlichting & Media en Nationale & Internationale Betrekkingen, het jeugdbeleid presenteren. De kwestie van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao), welke intussen ietwat hersteld is door interventie van de vicepresident (vp), staat eveneens op de agenda. Het NJP heeft in de loop der tijden een gewoonte van gemaakt om de jeugd issues pas te behandelen wanneer de oplossingen al in zicht zijn. Enkele van de overige agendapunten zijn mededelingen (ingekomen en uitgaande stukken) en het nogal populair gedeelte van de vergadering, WTTK (wat ter tafel komt). De laatste officiële NJP-bijeenkomst was op 18 november 2017. Toen hadden 21 van de 29 jeugdvertegenwoordigers gehoor gegeven aan de convocatie.