Donderdag 24 januari 2019

Nizaam Ozir

Nizaam Ozir

Verzekeringsmaatschappijen zijn vooruitlopend op de officiële mededelingen van de overheid, waarbij ook een uitgebreid voorlichtingscampagne in het vooruitzicht is gesteld, gestart met hun eigen informatieronde. Door het ministerie van Justitie & Politie is kenbaar gemaakt dat vanaf 1 maart 2018 de zogenaamde blikschaderegeling bij aanrijdingen wordt geïntroduceerd.

Niet ingenomen met voorgesteld model
Verzekeringsagent Nizaam Ozir is zeer ingenomen met het initiatief van de autoriteiten om de verzekeringsmaatschappijen te betrekken bij de kwestie verkeersveiligheid. Hij is echter niet ingenomen met het voorgesteld model. “Ondanks de politie er nu wel bij komt, vechten partijen onderling. Men gaat nu al niet claimen. Dit zal averechts werken”, stelt hij. De mentaliteit van de samenleving is volgens Ozir nog niet op ‘een zodanig beschaafd niveau voor dit soort van prachtige modellen’.

De politie zal vanaf 1 maar niet meer uitrijden bij aanrijdingen (niet ter plekke verschijnen) indien er sprake is van zuiver blikschade. Met zuiver blikschade wordt bedoeld dat als de schade aan de voertuigen die bij de aanrijding zijn betrokken van zodanige aard is, dat de voertuigen op eigen kracht de plek van het ongeval kunnen verlaten. Ozir heeft moeite met het aan de autobestuurders overlaten van het besluit over ‘blikschade’. Een wagen kan berijdbaar zijn maar geweldige schade hebben opgelopen. Volgens de voorlopige informatie zal de politie in bijzondere en uitzonderingsgevallen wel uitrijden. Deze gevallen kunnen zich voordoen indien er sprake is van zware materiële schade, lichamelijk letsel, rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol, verdovende of bedwelmende middelen en joyriding. Echter ziet Ozir de autoriteiten de samenleving graag diepgaand scholen in de betekenis van al deze begrippen, waar tot nu toe alleen de politie snel besluiten over kan nemen.

Wat te doen bij blikschade
Autobestuurders dienen een uniform aanrijdingsformulier te allen tijde bij zich te hebben. Beide partijen moeten direct ter plekke een uniform aanrijdingsformulier volledig invullen. Het ingevulde formulier wordt vervolgens door beide partijen/bestuurders ondertekend. Er moeten van zowel de situatie alsook van de schade aan beide voertuigen voldoende foto’s worden gemaakt (door wie, wordt niet specifiek genoemd). Het formulier moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de verzekeraar van de veroorzaker worden ingediend. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de schuldvraag, dan zal die vraag worden voorgelegd aan diens respectieve verzekeringsmaatschappij. De verzekeraars zullen zich daarover buigen en een advies geven. Er zal geen proces-verbaal meer door de politie worden opgemaakt.

Gezien men verplicht zal zijn een uniform aanrijdingsformulier in te vullen, vraagt Ozir zichzelf af als de regulator er wel rekening mee gehouden heeft dat Suriname ook autobestuurders kent die niet kunnen lezen en schrijven. “Fatsoenlijke mensen zullen meewerken. Vooral de veroorzakers zullen lastig doen”, meent Ozir.

Feest voor rovers
Partijen die geen verzekerde voertuigen hebben, kunnen het nu klaarspelen om hun voertuigen na de aanrijding te verzekeren en zich vervolgens bij de verzekeraar aan te melden voor schadeclaims, althans, dit voorziet Ozir. “Als beide partijen stellen dat zij niet fout zijn, zal de maatschappij de zaak van zichzelf afschuiven naar de rechter. De zaak zal jaren bij de rechter liggen en nooit krijgen de partijen hun geld”, merkt hij op. Als partijen zonder rijbewijs rijden, wordt dat ook lastig te onderzoeken. “Heeft de burger de bevoegdheid om een ander burger te vragen naar zijn rijbewijs?”, vraagt hij retorisch. “Iemand rijdt je van achteren opzettelijk aan. Je gaat aan de kant en wordt rustig beroofd door de aanrijder. De politie is niet onderweg en de rover is daar bewust van. Een vrouw stopt in de nieuwe situatie dus gewoon middernacht aan de kant en wordt beroofd. Men checkt het kentekennummer, maar wat dan als de man met een valse kentekenplaat rijdt? Dit is reden voor feest voor de rovers. Dan wordt je verwezen naar het Waarborgfonds en niemand betaalt jou”, aldus Ozir. Hij is zeer sceptisch over dit idee. Naar zijn oordeel is de tijd nog niet rijp genoeg om dit soort van zaken aan de doorsnee burger over te laten. Hij ziet liever de politie een efficiënter model uitzoeken voor de huidige bemiddelingen.

Kavish Ganesh