Woensdag 22 augustus 2018

In het district Nickerie is het aantal diabetespatiënten in de afgelopen 4 weken aanzienlijk toegenomen. Het betreft circa 6.000 patiënten die medische hulp behoeven voor de behandeling van diabetes mellitus, oftewel suikerziekte. Dit bevestigt de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) tegenover Dagblad Suriname. Hij vraagt zich af welk preventie- en voorlichtingsbeleid het ministerie van Volksgezondheid hanteert om de Nickeriaanse bevolking van adequate voorlichting te voorzien. “Nickerie telt momenteel ongeveer 34.000 inwoners. Als 6.000 personen daarvan binnen één maand aan suikerziekte lijden, is het schrikbarend. Zo moest een 31-jarige dame recentelijk geamputeerd worden aan haar been. Welke preventiemaatregelen zijn er tot de dag van vandaag genomen door de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Mungra Medisch Centrum (MMC) om suikerziekte in te dammen?” Kalloe is zich ervan bewust dat de preventie van suikerziekte grotendeels een aangelegenheid is van elke individu, echter is hij van oordeel dat onwetendheid grote schade kan veroorzaken aan de gezondheidstoestand. En die onwetendheid kan door periodieke voorlichting weggenomen worden, accentueert Kalloe. “Vaak weten mensen niet eens dat ze suikerziekte hebben. We weten dat er al een tekort is aan medicatie. Als we de burgers niet aanleren waarop ze moeten letten, hoe ze zich kunnen beschermen tegen suikerziekte, zal dat uiteindelijk fataal aflopen. En dat moeten we behoeden”, aldus de volksvertegenwoordiger.

KSR