Zaterdag 20 april 2019

VSB-directeur Steven Mac Andrew

VSB-directeur Steven Mac Andrew

Nickerie en Paramaribo zijn meer dan 200 kilometers van elkaar verwijderd. Door de huidige economische situatie van het land hebben ook de ondernemers in het rijstdistrict het moeilijk. Lege bedrijfspanden zijn voor Nickerie geen vreemd verschijnsel. Jongeren en pas afgestudeerden trekken steeds vaker weg. “De beste manier om het wegtrekken tegen te gaan, is om mensen die economische activiteiten willen ontplooien, te helpen bij het zoeken naar werk. Ook voor personen die graag als zelfstandige aan de slag willen, is het raadzaam als ze daarin gestimuleerd worden”, zegt VSB-directeur Steven Mac Andrew. “Veel bedrijfspanden staan leeg.” De VSB-directeur zegt dat ook gekeken moet worden waarom veel jongeren geen werk kunnen vinden in de landbouw, terwijl Nickerie een landbouwdistrict is.

Mac Andrew ziet kansen in de dienstverlening en productie. Bijvoorbeeld het verbranden van kaften kan energie opleveren. Dit vraagt om een studie, zodat deze alternatieve energieopwekking Nickerie geld kan opleveren. Dit zal samen met de producenten en de lokale bevolking tot ontwikkeling gebracht moeten worden. “Iemand zal het initiatief moeten nemen”, zegt Mac Andrew.

“Nickerie is een goed landbouwdistrict, dus er moet bekeken worden hoe het uitgebreid kan worden. Er zijn ‘Skyfarmers’ die diensten verlenen, maar niet iedereen kan piloot worden”, zegt de VSB-directeur. “De verantwoordelijken van Nickerie zullen met relevante stakeholders concreet moeten nagaan wat de aspiraties zijn en wat de mogelijkheden zijn, zowel als werknemer, maar ook als ondernemer. De mogelijkheden om gefaciliteerd te worden zijn belangrijk, omdat jongeren vaak niet de middelen hebben om zelfstandig aan de slag te gaan. Voor leningen bij banken komen ze vaak niet in aanmerking omdat, ze een gebrek hebben aan goederen om zich in te dekken. Ook kunnen de ouders vaak niet inkomen voor een lening, omdat die zelf op hun beurt een lening hebben. Deze problematiek zal goed bekeken moeten worden, om het wegtrekken van de jongeren uit het district tegen te gaan.”

De VSB zal het ondernemings- en investeringsklimaat moeten bekijken om een bijdrage te leveren aan de vergroting van de arbeidskansen van de jongeren in Nickerie. “De procedures moeten geen maanden duren, omdat dit mensen ontmoedigt.” Een voordeel is dat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel in het district een filiaal heeft, waardoor mensen niet naar de stad hoeven te komen om zich te registreren als ondernemer. “De VSB ziet graag dat mensen zich in de formele sector begeven. Vaak blijft het informeel, maar door je te registreren kom je vaak sneller in aanmerking voor leningen als je wilt uitbreiden”, licht Mac Andrew toe.

Nickerie is een rijstdisrtrict, maar er zijn genoeg andere mogelijkheden waarin mensen zich kunnen ontplooien. Mac Andrew zegt zelf te zien dat die vormen van ondernemerschap zich al voordoen. Op de vrijdag- en zaterdagavonden zie je veel ondernemerschap om het plein heen.

RB