Woensdag 14 november 2018

1Nickeriaanse cricketverenigingen krijgen sportmateriaal (1)1Alle in Nickerie actieve cricketverenigingen krijgen woensdag sportmateriaal gedoneerd. Assembleelid Rachied Doekhie (NDP), die uit een cricketfamilie komt en zelf een liefhebber is van de cricketsport, zegt aan Dagblad Suriname dat hiermee een stimulans aan de cricketverenigingen wordt gegeven. Doekhie voert aan dat het sportmateriaal, met een waarde van Euro 25.000, gedoneerd is door een bevriende arts Bhaross uit Nederland. Deze zijn kosteloos door Siegfried Mangal van postspecialist Nethcar Lines vanuit Nederland naar Suriname bezorgd. Het gehele project wordt gecoördineerd door Antoine Elias, directeur van het Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie. Gekozen is om de spullen rechtstreeks aan de cricketverenigingen te schenken, dan dit via de Cricketbond te doen. “Anders belanden al de spullen de volgende dag in Guyana. Daarnaast zit niemand in de bond die ooit een cricketbal of bat heeft aangeraakt. Ik kom uit een cricketfamilie en heb ook gecricket op het hoogste niveau. Al langer dan een jaar wordt er niet gecricket. Het enige wat de bond doet is contributie ontvangen van de International Cricket Council (ICC)”, zegt de parlementariër. Volgens hem heeft de bond ook fictieve verenigingen ingeschreven om zodoende meer geld te ontvangen van de ICC. “Elke vereniging die ze meer inschrijven, krijgen zij meer geld van de ICC. Zo hebben zij gezegd dat Apoera 20 cricketverenigingen heeft, terwijl het nul is. In Nickerie beweren zij dat er bijna 50 verenigingen zijn, terwijl er slechts 7 actieve cricketverenigingen zijn. Uiteindelijk nemen zij dat geld en doen niets voor de sport”, aldus Doekhie. Het doet hem ‘pijn om te zien hoe de sport verpaupert’. Het sportmateriaal zal tegen 11 uur bij de Stichting Win worden uitgedeeld.

FR