Maandag 10 december 2018

Alhoewel velen 2018 als een catastrofaal jaar beschouwen, ziet het er voor Newmont Suriname juist veelbelovend uit. Dit goudmijnbedrijf verwacht namelijk in het huidige jaar een omzet van USD 638 miljoen. Dit deelde Albert Ramdin, senior director External Relations van Newmont Suriname, mee tijdens de interactieve bijeenkomst, welke door Kenniskring was georganiseerd op dinsdagavond. “In 2016 is er USD 117 miljoen aan opbrengsten gegenereerd aan exploitatie door Newmont. Dus afhankelijk van de goudprijs en kostprijs van de productie van een troy ounce, hopen we in 2018 weer 506.000 tot 507.000 troy ounce te produceren met een waarde van USD 638 miljoen, waarvan 25% van Staatsolie is”, luidt de prognose van Ramdin. In het afgelopen jaar was de target van circa 507.000 troy ounce aan productie gerealiseerd. Dit streven wordt in 2018 eveneens voortgezet. Van de behaalde omzet gaat 25% naar Staatsolie Maatschappij Suriname en 6% naar de royalty payments ten behoeve van de autoriteiten. “De royaltybetalingen in 2016 waren ietwat meer dan USD 7 miljoen voor 3 maanden, de 6% dus. In 2017 is er in totaal ongeveer USD 39 miljoen afgerond.”

De topfunctionaris gaf te kennen dat de royaltyafdrachten van 6% altijd tijdig hebben plaatsgevonden vanaf 1 oktober 2016 tot en met heden. “En dit zal ook precies zo doorgaan. Hetzelfde geldt ook voor de winstdeling op basis van de 25% participatie van Staatsolie en de Staat Suriname in de joint venture tussen Newmont en Staatsolie”, liet Ramdin weten. Hij accentueerde dat de bijdrage aan de staatskas niet alleen via de royalty payments en het aandeel van Staatsolie plaatsvindt, maar tevens indirect door het creëren van werkgelegenheid. “De belastingafdracht van werknemers en contractanten van Newmont draagt ook bij aan de staatskas.” Wat eveneens aan de orde kwam, is de transparantie binnen dit goudmijnbedrijf. “Transparantie en openheid van zaken zijn belangrijk voor het bedrijf; 2 keren per jaar komen we met de mediahuizen bijeen om informatie te geven over wat er gaande is binnen het bedrijf”, aldus Ramdin.

KSR