Zaterdag 20 april 2019

1 Naza Mohammed Ashim moeder van de Surinaamse Moslim Associatie

Frontfoto 1De Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) heeft zondag 9 september het gemeentelid Hadja Naza Mohammed Ashim een dag voor haar 100ste jaardag benoemd tot moeder van de SMA. Dit, als waardering voor de vele goede diensten die zij heeft bewezen aan de religieuze associatie. Zij heeft tijdens jaar jaardagfeest, de sleutels van Polikliniek Sophia’s Lust, een schenking van de familie aan de gemeente en de samenleving, officieel overhandigd aan het SMA-bestuur.

Dankdienst
Ashim is binnen de SMA de enige vrouw die de 100 jaar is geworden en werd mede daarom gehuldigd als ‘De moeder van SMA.’ In termen van het aardse leven is zij ouder dan 100 jaar. Dat is tenminste wat zij aangeeft, maar volgens het schriftelijk bestand van het bevolkingsregister is zij op 10 september 100 jaar geworden. Ashim, moeder van 5 kinderen, 14 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind, geniet van een goede gezondheid. De jarige, familieleden en overige aanwezigen genoten van een dankdienst, recitaties uit de Koran, lofliederen en voordrachten.

HD